Starszy inspektor
Łomża
Komenda Miejska Policji w Łomży

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw prewencji kryminalnej,nieletnich i patologii
w Wydziale Prewencji

Warunki pracy

praca z komputerem

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie i wdrażanie przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej
 • realizowanie spotkań profilaktycznych w szkołach i przedszkolach
 • opracowywanie materiałów profilaktycznych takich jak ulotki, plakaty
 • współpraca z innymi podmiotami administracji pubicznej i organizacjami pozarządowymi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Hiperłącze

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Telefon kontaktowy :
86 474 1409
86 474 1401
Proponowane wynagrodzenie brutto - wynosi 2250 złotych

Starszy inspektor

Łomża

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna