Starszy inspektor
Wolsztyn
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw Organizacyjno-kadrowych i archiwizacji w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
Sekcji ds. organizacyjno-kadrowych i archiwizacji

Warunki pracy

• praca o charakterze administracyjno - biurowym w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie tutejszej jednostki (na potrzeby urzędu możliwość wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych na zasadach określonych w art. 97 Ustawy o służbie cywilnej),
• możliwość wyjazdów służbowych w ramach narad szkoleniowych, odpraw itp.,
• częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami Komendy,
• oświetlenie naturalne i sztuczne,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
• stres związany z kontrolami prowadzonymi przez organy zewnętrzne i wewnętrzne oraz niekiedy presją czasu,
• narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, drukarka, skaner i inne urządzenia biurowe
• stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku,
• toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy w budynku–konieczność poruszania się po budynku, brak oznaczeń dla niewidomych i niedowidzących, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • prowadzenie kancelarii ogólnej i spraw sekretariatu Komendanta Powiatowego,
 • • prowadzenie ewidencji korespondencji,
 • • realizacja zadań z zakresu planowania pracy komendy
 • • organizacja narad i odpraw służbowych z udziałem Komendanta Powiatowego,
 • • opracowanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Powiatowego,
 • • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej,
 • • organizacja systemu i koordynacji kontroli wewnętrznych komórek organizacyjnych.
 • • Prowadzenie ewidencji czasu służby i pracy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie brak wymagań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-09
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Wschowska 17
  64-200 Wolsztyn (I piętro-sekretariat)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• Przewidywany termin zatrudnienia: od 15 maja 2019r.

Starszy inspektor

Wolsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna