Starszy inspektor
Stare Babice
Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego-Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Zespół Administracyjno Gospodarczy

Warunki pracy

narzędzia i materiały pracy - komputer, praca poza siedzibą urzędu,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań szkodowych
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych
 • prowadzenie gospodarki transportowej komendy, prowadzenie dokumentacji pracy sprzętu transportowego
 • prowadzenie i realizowanie zaopatrzenia w materiały i sprzęt kwaterunkowy, żywnościowy, techniki policyjnej, przeciwpożarowy, mundurowy, informatyczny, kulturalno-oświatowy, szkoleniowo-sportowy, inwentarza żywego, techniki biurowej, kancelaryjny, druków resortowych i ścisłego zarachowania, biurowy, środki czystości
 • opracowywanie dokumentacji związanych z podpisywaniem porozumień, darowizn, informacji o przyjęciu darowizny/użyczenia, protokołów przyjęcia
 • koordynacja pracy i nadzór nad pracownikami zespołu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
  ul. Warszawska 276
  05-082 Stare Babice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
dodatkowe informacje pod numerem telefonu 22 604 32 71

Starszy inspektor

Stare Babice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna