Starszy inspektor
Dzierżoniów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dzierżoniowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw administracyjnych
Zespół do spraw finansowo-księgowych oraz administracyjnych

Warunki pracy

praca biurowa
praca przy komputerze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu powiatowego lekarza weterynarii
 • prowadzenie spraw związanych z naboren i zatrudnieniem pracowników
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz akt osobowych pracowników
 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i wyposażeniem jednostki
 • prowadzenie spraw związanych z BHP i badaniami okresowymi pracowników

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub na kierunku administracja
 • znajomość prawa pracy
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • znajomość przepisów służby cywilnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-07
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dzierżoniowie
  ul. Batalionów Chłopskich 7
  58-200 Dzierżoniów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dodatkowe Informacje pod numerami telefonów 748312809 i 748324657 lub e-mailem: Aplikuj
zatrudnienie niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru

Starszy inspektor

Dzierżoniów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna