Jesteśmy największym pracodawcą w Polsce i narodowym operatorem Pocztowym. Zatrudniamy na umowę o pracę prawie 80 000 Pracowników. Znajdujemy się w pierwszej 50 najlepszych Pracodawców!
 

Poczta Polska S.A.

 poszukuje kandydatek/ kandydatów na stanowisko:

Stanowisko ds. Księgowości
Radom
CR/9/2018

Na Twój dzień pracy będzie się składać:

 • sprawdzanie formalno-rachunkowe delegacji krajowych jednostek organizacyjnych Spółki,
 • ewidencja księgowa dokumentów dotyczących ponoszonych przez jednostki organizacyjne Spółki kosztów, w szczególności krajowych podróży służbowych,
 • prowadzenie ewidencji wpływających do Sekcji dokumentów finansowo-księgowych,
 • kwalifikowanie dokumentów źródłowych dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie poniesionych wydatków,
 • wyjaśnianie stwierdzonych uchybień w zakresie kontroli merytorycznej dokumentów źródłowych,
 • rozliczanie i ewidencja księgowa zaliczek udzielonych pracownikom na wydatki podczas krajowej podróży służbowej,
 • archiwizacja zaewidencjonowanych dokumentów.

Skontaktuj się z nami, jeśli:

 • posiadasz wykształcenie minimum średnie (kierunki: finanse, ekonomia, rachunkowość),
 • znasz ustawę o rachunkowości,
 • znasz dobrze pakiet MS Office,
 • posiadasz umiejętności analitycznego myślenia i dobrej organizacji pracy
 • jesteś dokładny, sumienny, samodzielny oraz potrafisz pracować pod presją czasu,
 • jesteś osobą dyspozycyjną i chętną do podnoszenia kwalifikacji.

U nas zyskasz:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony (zastępstwo),
 • pensję zawsze na czas i premię miesięczną,
 • trzynastą pensję i dodatek stażowy,
 • dofinansowanie do wypoczynku i wydarzeń kulturalnych,
 • atrakcyjne warunki zakupu prywatnej opieki medycznej i karty Multisport,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w dużej, renomowanej, rozwijającej się firmie.

Cenimy różnorodność!
Zachęcamy do aplikowania także osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
powyżej 45 lat, po zwolnieniach lub po dłuższej przerwie w pracy.

 

Prosimy o przesłanie CV!

Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko kilka minut.

Aplikuj

Stanowisko ds. Księgowości

Radom

Poczta Polska S.A.