Firma Van Koppen & Van Eijk poszukuje pracowników do pracy przy sprzątaniu parkingów podziemnych. Gwarantujemy dojazd do miejsca pracy a także mieszkanie. Na rynku jesteśmy od 18 lat, zyskując wielu nowych zadowolonych klientów. Zapraszamy do współpracy.

Sprzątanie parkingów podziemnych
Amsterdam

Obowiązki


- sprzątanie

- prace porządkowe,

- obsługa maszyny sprzątającej


Wymagania
- wymagana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
- mile widziane prawo jazdy,
- gotowość do pracy na dłuższy okres pracy,
- gotowość do pracy w systemie zmianowym,
- mile widziane doświadczenie.

Oferujemy


- firmowe zakwaterowanie,
- ubezpieczenie,
- opiekę polskojęzycznego koordynatora,
- możliwość rozwoju,
- ciekawą i pewną pracę w oparciu o holenderską umowę o pracę,
- dopilnowanie niezbędnych formalności związanych z zatrudnieniem,
- dojazd z/do miejsca prac

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny od pon- pt 9.00 do 17.00 

Gdańsk - 733 355 263, Jasło -797 821 257/790 570 454 ,           Katowice -  508 569 173,  Kluczbork - 516 083 320/537 805 896,       Poznań - 733 359 207, Radom - 696 014 236 / 692 458 100, 
Wrocław - 537 810 496, Zamość - 515 086 12/508 569 205,   Złotów - 575 551 900 / 533 630 149.


Prosimy o dodanie klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Beetsma Sp. z o.o. ul. Traugutta 46/48 26-600 RADOM. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację o wycofaniu zgody na adres Aplikuj.Klauzula nr 2 – przyszłe procesy rekrutacyjne

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Beetsma Sp. z o.o. ul. Traugutta 46/48 26-600 RADOM. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację o wycofaniu zgody na adres Aplikuj.

Aplikuj

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia.

Administratorem danych jest Beetsma Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Traugutta 46/48 26-600 Radom. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email iod@beetsma.pl, oraz pisemnie na adres siedziby administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
 w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
 dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
 w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tylko w przypadku konieczności realizacji procesu zatrudnienia.

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upłynięcia okresu 1 roku. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

Sprzątanie parkingów podziemnych

Amsterdam

Van Koppen & Van Eijk Projectservice B.V.