Spedycyjno-transportowa Spółka BAGAT poszukuje pracowników na stanowisko Spedytora.

Spedytor w transporcie międzynarodowym

Białystok

Obowiązki

- poszukiwanie i podstawienie odpowiednich pojazdów
- sprawdzenie poprawności dokumentacji przewozu
- obsługa przewozu w systemie dokumentacji elektronicznej

Wymagania

- doświadczenie w pracy na stanowisku spedytora;
- swoboda w komunikacji, łatwość nawiązywania kontaktów;
- umiejętność pracy w zespole;
- dobra organizacja pracy własnej i umiejętność trafnego określania priorytetów;
- nastawienie na osiąganie założonych celów, umiejętność efektywnego działania, również pod wpływem stresu i w dynamicznym środowisku pracy;
- mile widziana własna baza przewoźników.

Oferujemy

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
- miesięczne wynagrodzenie podstawowe + atrakcyjny system premiowy;
- ciekawą pracę w stabilnej organizacji;
- możliwość podnoszenia kwalifikacji;
- praca w centrum miasta w nowoczesnym biurze.

Dla doświadczonych specjalistów z branży TSL indywidualne warunki zatrudnienia.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o nadsyłanie CV

Aplikuj

 

Zgodnie z art. 13 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informuję, iż:

1) Administratorem Danych Osobowych (dalej – Administrator) jest BAGAT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Elektryczna 1, nr KRS 0000361666, NIP 5423175353, REGON 200376696.

2) Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: BAGAT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Elektryczna 1, 15-080 Białystok lub poczty elektronicznej na adres: office@bagat.eu.

3) Zgodnie z art. 22 Kodeksu Pracy Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą w trakcie procesu rekrutacyjnego na wolne stanowiska pracy w BAGAT Sp. z o.o.

5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w czasie trwania procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte po jego zakończeniu.

6) Informujemy, iż w przypadku osobistego dostarczenia CV do siedziby BAGAT Sp. z o.o., w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, Administrator stosuje monitoring wizyjny osób wchodzących na teren firmy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Wizerunek, data i miejsce nagrania przechowywane są przez okres 30 dni.

7) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo do przeniesienia danych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy.

8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Dostęp do Pani/Pana danych mają tylko upoważnione osoby. Korzystamy z rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających integralność i bezpieczeństwo powierzanych nam danych osobowych. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych, które może skutkować poważnymi negatywnymi następstwami, poinformujemy o tym fakcie organ nadzoru oraz będziemy z nim współdziałali w celu minimalizacji ryzyka oraz zapobiegnięcia ewentualnym szkodom.

10) Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być udostępniane BGT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Elektryczna 1, nr KRS 0000410700, NIP 5423223968, REGON 200677268, wyłącznie do celów rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy w BGT Sp. z o.o.

Spedytor w transporcie międzynarodowym

Białystok

BAGAT Sp. z o.o.