Specjalista ds. SPRZEDAŻY Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM
Łódź

 

Jesteśmy dystrybutorem komponentów elektronicznych, elektrotechnicznych, wyposażenia warsztatowego oraz automatyki przemysłowej. Od 28 lat konsekwentnie budujemy swoją pozycję w Europie i na świecie. Obsługujemy klientów z ponad 140 krajów, a dzięki nowoczesnemu magazynowi wysyłamy około 4000 paczek dziennie. Zatrudniamy ponad 700 pracowników w Polsce i spółkach zależnych.

 
Zakres obowiązków obejmuje:
 

  • przyjmowanie zamówień i nadzorowanie przebiegu ich realizacji;
  • rozwijanie współpracy z klientami;
  • przygotowywanie ofert sprzedażowych;
  • analizowanie potrzeb i wymagań rynkowych.

 
Czego oczekujemy:
 

  • komunikatywnej znajomości języka francuskiego oraz angielskiego;
  • doświadczenia w sprzedaży;
  • umiejętności obsługi komputera;
  • dyspozycyjności i komunikatywności;
  • elastyczności oraz łatwości w nawiązywaniu kontaktów.
 
Dodatkowym atutem będzie znajomość podzespołów elektronicznych.

Co oferujemy?
 


 

Szkolenia i kursy językowe

Pracę w międzynarodowym 

Integracje

Prywatną opiekę medyczną
 

Szkolenia i kursy językowe

Kasę zapomogową

Wczasy pod gruszą, karty prepaid

Sekcje sportowe
 

Parking dla rowerów

Dofinansowanie posiłków

Świeże owoce i jogurty

I o wiele więcej...
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:
1. Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź informuje, że będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email dpo@tme.eu;
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) i mogą być przetwarzane w celu uczestnictwa w rekrutacji oraz, w przypadku wyrażenia stosownej zgody, również w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach;
4. Podanie danych jest dobrowolne niemniej konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do w terminie do 5 miesięcy od zakończenia rekrutacji a w przypad- ku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych do przyszłych rekrutacji do chwili cofnięcia zgody na wykorzystywanie danych w przedmiotowym celu;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofa- nia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzo- wanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Specjalista ds. SPRZEDAŻY Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM

Łódź

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.