Praca Specjalista ds. Jakości Produkcji – Kierownik Laboratorium

Dodano: wczoraj
Umowa o pracę
Pełny etat
subscribe
Powiadom mnie o podobnej ofercie

 

Spółka thomas praefab jest niemieckim koncernem zajmującym się produkcją oraz montażem budynków prefabrykowanych (keramzytobetonowych i betonowych). Specjalizujemy się w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym, produkujemy także budynki dla przemysłu i rolnictwa. Wieloletnia działalność na różnych rynkach uczyniła z nas doświadczonego i godnego zaufania partnera dla naszych klientów.

W celu wsparcia naszego zespołu w Międzyrzeczu poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Jakości Produkcji – Kierownik Laboratorium
Międzyrzecz

Obowiązki

• opracowywanie i modyfikowanie receptur 
• kontrola przestrzegania ustalonych recept
• nadzorowanie terminów sprawdzania przyrządów kontrolno – pomiarowych.
• doradztwo technologiczne (m.in. przygotowywanie wycen kontraktów, dokumentacji jakościowej, udział w negocjacjach handlowych z dostawcami)
• zamawianie i kontrola jakości materiałów (cement, kruszywa, chemia budowlana)
• współpraca z dostawcami
• nadzór nad dokumentacją, udział w tworzeniu procedur i instrukcji w obszarze Zarządzania Jakością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
• sporządzanie rocznej oceny funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością
• planowanie, organizowanie i nadzorowanie auditorów wewnętrznych
• wnioskowanie i przeprowadzanie audytów jakości u dostawców oraz sprawowanie nadzoru nad ich przebiegiem
• przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji oraz podejmowanie działań w celu określenia przyczyn ich powstania
• instruktaż i doradztwo dla pracowników produkcyjnych
• udział w audytach zewnętrznych i wewnętrznych

Wymagania

• wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym, inżynierii materiałowej lub kierunki pokrewne
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
• bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu technologii betonu, 
• znajomość obsługi programów pakietu MS Office
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
• prawo jazdy kat. B
• znajomość i umiejętność stosowania aktualnych norm
• umiejętność doskonałej organizacji pracy i wyznaczania priorytetów. zaangażowanie, samodzielność, fachowość, innowacyjność, analityczne myślenie;
• umiejętności pracy w zespole
• odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,

Oferujemy

• stabilną pracę w międzynarodowej firmie
• możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju umiejętności
• niezbędne narzędzia pracy
• pakiet medyczny.


Aplikuj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, iż:

1. Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem danych osobowych jest : thomas praefab Międzyrzecz Sp. z o.o.

2. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres siedziby administratora: ul. Budowlanych 9, 66-300 Międzyrzecz
• drogą elektroniczną: miedzyrzecz@thomas-gruppe.pl
• telefonicznie : 95 742 68 00

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
• Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zakładu wynikającego z przepisu prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO

4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz przez okres zakreślony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. W szczególności dane mogą być również przetwarzane przez wynikający z przepisów prawa okres związany z dochodzeniem i przedawnieniem roszczeń.

6. Przysługujące Państwu uprawnienia
Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) sprostowania (poprawiania) w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) żądania usunięcia danych osobowych,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest w Polsce Urząd Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

7. Obowiązek podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwi wejście na teren budynków Administratora

8. Informacje o przekazywaniu danych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Informacje o profilowaniu

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
Specjalista ds. Jakości Produkcji – Kierownik Laboratorium
Międzyrzecz
thomas praefab Międzyrzecz Sp. z o.o.