Praca Specjalista ds. energetyki w dziale ofert

Dodano: wczoraj
Umowa o pracę
Pełny etat

 

Do naszego działu przygotowania ofert poszukujemy specjalisty/inżyniera z doświadczeniem w przygotowaniu kosztorysów branży energetycznej nN i SN.

Specjalista ds. energetyki w dziale ofert
Zgierz

Obowiązki

 • Analiza dokumentacji projektowej w zakresie branży energetyki
 • Dobór urządzeń, materiałów i rozwiązań
 • Kalkulacja kosztów i przygotowanie kosztorysów
 • Kontakt z dostawcami urządzeń i materiałów i pozyskiwanie od nich wycen
 • Opcjonalnie nadzorowanie realizacji projektów z branży energetyki

Wymagania

 • Praktyczna wiedza z zakresu wykonywania lub projektowania instalacji nN i SN
 • Doświadczenie na stanowisku kosztorysanta lub kierownika robót lub projektanta
 • Znajomość rynku, wykonawców i dostawców urządzeń
 • Umiejętność czytania schematów, planów i map
 • Umiejętność podstawowej obsługi programów typu CAD
 • Umiejętność obsługi programu Excel i Word na co najmniej średniozaawansowanym poziomie
Mile widziane:
 • Prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia budowlane do projektowania i/lub wykonywania instalacji
 • Umiejętność obsługi programów kosztorysowych Norma i/lub Zuzia

Oferujemy

 • Pracę stacjonarną w Zgierzu k. Łodzi (opcjonalnie możliwa częściowa praca zdalna)
 • Umowę o pracę na pełny etat
 • System premiowy
 • Opiekę medyczną, kartę sportową, dodatkowe ubezpieczenia
 • Pracę w młodym, przyjaznym zespole uczestniczącym w prestiżowych inwestycjach infrastrukturalnych
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach technicznych


Aplikuj

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia:
1. obecnego postępowania rekrutacyjnego
2. obecnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Grupa Technitel.*
*zakreśl odpowiednie

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
• Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest TPINT Sp. z o.o.
• kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

o Email: iod@grupatechnitel.pl
o Grupa Technitel ul. Kuropatwińskiej 16, 95-100 Zgierz

• dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane_ będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
• osobie której, dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora Danych, tj. podmiot świadczący usługi kadrowe, księgowe oraz IT;
• dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż rok;
• osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji;
• ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
• osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
• podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Grupa Technitel.

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
Specjalista ds. energetyki w dziale ofert
Zgierz
Grupa Technitel