Specjalista
Łódź
Komenda Miejska Policji w Łodzi

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw obsługi prasowo - informacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
w Zespole Prasowo - Informacyjnym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

Warunki pracy

praca na pierwszym piętrze budynku, brak windy, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie we współpracy z Zespołem Prasowym KWP w Łodzi komunikatów prasowych, materiałów fotograficznych, filmowych i dzwiękowych ,
 • tworzenie i uaktualnianie strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
 • współpraca z Zespołem Prasowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi i z Wydziałem Komunikacji Społecznej KWP w Łodzi,
 • udział w telekonferencjach z Zespołem Prasowym KWP w Łodzi,
 • przygotowywanie przeglądu prasy i referowanie go na odprawch służbowych,
 • monitorowanie znajdujących się w mediach informacji o pracy Policji oraz przekazywanie ich w Zespole Prasowo - Informacyjnym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • kreatywność, komunikatywność, rzetelność, terminowość
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • właściwa postawa etyczna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe
 • znajomośc obsługi programów graficznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Łodzi
  ul.Sienkiewicza 28/30
  90-114 Łódź

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone na poszczególnych etapach rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone. Brak możliwości odbioru złożonych aplikacji. Wysokość proponowanego wynagrodzenia wynosi maksymalnie 2554,- zł brutto wynagrodzenia zasadniczego + wysługa.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, lub pod numerem telefonu 042 665-16-25

Specjalista

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna