Specjalista
Krapkowice
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw organizacyjnych
Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym – praca z dokumentami,
- podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
- obsługa komputera do 2 godzin,
- czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej i wymiarem, etatu.
Na stanowisku pracy mogą występować sytuacje wymagające dużej odporności psychicznej
w związku z częstymi kontaktami z pracownikami urzędu jak i petentami z zewnątrz.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.
Siedziba Komendy Powiatowej znajduje się w Krapkowicach przy ulicy 3 Maja 19 i jest budynkiem jednopiętrowym. Praca wykonywana jest głównie w pokoju biurowym znajdującym się na I piętrze budynku A. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Budynki komendy nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo ( brak wind i podjazdów).Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • Prowadzenie spraw związanych z archiwum zakładowym Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach tj. przyjmowanie, udostępnianie, brakowanie akt i sporządzanie sprawozdań z działalności archiwum.
 • • Prowadzenie sekretariatu Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach oraz obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 • • Prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-biurowej sekretariatu polegającej na niezwłocznym przedkładaniu dokumentów i bieżącej korespondencji do Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach i jej rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • • Realizacja zadań w zakresie zamawiania, ewidencjonowania i brakowania pieczęci i stępli.
 • • Organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach.
 • • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zakresu prenumeraty prasy, wydawnictw specjalistycznych.
 • • Obsługa interesantów oraz przygotowanie i ekspediowanie poczty wychodzącej z Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach.
 • • Przygotowywanie projektów okolicznościowych listów, życzeń, podziękowań i gratulacji.
 • • Przygotowywanie dokumentacji związanej z wyjazdami służbowymi strażaków i pracowników cywilnych.
 • • Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 • • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • • Umiejętność komunikowania się, argumentowania, współpracy samodzielnej organizacji pracy, asertywność.
 • • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • • Znajomość i obsługa oprogramowania biurowego (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu).
 • • Prawo jazdy kat. „B”

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • • Życiorys
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-16
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Weryfikacja dokumentów nastąpi -17.09.2019 r.
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona 17.09.2019 r.

Specjalista

Krapkowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna