Specjalista
Świnoujście
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Świnoujściu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw przydziałów mobilizacyjnych
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

praca przy komputerze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z mobilizacyjnym uzupełnieniem JW
 • prowadzenie kartoteki ewidencyjnej
 • sprządzanie meldunków okresowych
 • uaktualnianie danych w programach komputerowych
 • bierzaca aktualizacja bazy danych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego mobilizacyjne uzupełnienie jw
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • dyplom ukończenia studiów
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • poświadczenie bezpieczeństwa

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
praca na czas określony od 01.07.2019 r.

Specjalista

Świnoujście

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna