Specjalista
Świnoujście
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Świnoujściu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw mobilizacji
w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowabnia Rezerwami

Warunki pracy

komputer, reprezentacja urzędu, wyjazdy służbowe, wysiłek fizyczny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie i utrzymywanie waktualności kartoteki ewidencyjnej
 • prowadzenie zasobów TAP przechowywanych w WKU i systematyczne zdawanie ich do Archiwum Wojskowego.
 • obsługa interesantów - żołnierzy rezerwy
 • uaktualnianie danych w programach komputerowych
 • bieżąca aktualizacja bazy danych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe administracja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
wynagrodzenie: zasadnicze - 3100 + wysługa, 13 pensja,
zatrudnienie na czas określony, możliwość zawarcia umowy na czas nieokreslony.

Specjalista

Świnoujście

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna