Specjalista
Lipno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lipnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw rozliczeń funduszu epizootycznego
Zespół finansowo-księgowy

Warunki pracy

Praca w środowisku biurowym w siedzibie Inspektoratu
Praca przy komputerze.
Budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla niepełnosprawnych, brak windy, parking.
Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rachunkowości i bieżącej księgowości Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
 • obsługa funduszu epizootycznego i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie
 • opracowywanie planów wydatków i dochodów budżetowych
 • prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
 • obsługa programów bankowość elektroniczna: Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa - TREZOR, programów finansowo-księgowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub pokrewne
 • znajomość zasad księgowości jednostek budżetowych
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu MS Office
 • znajomość programu Symfonia "Finanse i Księgowość"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-29
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru dokumentów,po tym okresie oferty zostaną komisyjnie zniszczone

Specjalista

Lipno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna