Referent
Łuków
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw ds. finansowo-kadrowych
Dział finansowo-administracyjny

Warunki pracy

praca przy komputerze, budynek dwukondygnacyjny, bez windy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozliczanie czasu pracy pracowników
 • pomoc przy przygotowywaniu dokumentacji przy zamówieniach do 30 tyś. euro oraz prowadzenie dokumentacji przetargowej przy zakupach powyżej 30 tyś euro
 • zastępstwo Głównego Księgowego podczas nieobecności
 • prowadzenie sprawozdawczości finansowej z zakresu chorób zakaźnych zwierząt
 • dekretowanie dokumentów ksiegowych oraz ich regulowanie
 • wprowadzanie ogłoszeń o wolych stanowiskach pracy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie średnie lub wyższe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • znajomość przepisów prawa pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-29
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne,przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualna czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.

Referent

Łuków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna