Referent
Biłgoraj
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Biłgoraju

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw finansowo - księgowych i administracyjnych
w zespole do spraw finansowo - księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

• Budynek Inspektoratu liczy 2 kondygnacje, komunikacja po budynku: schody, podjazd, brak windy.
• Stanowisko pracy wyposażone w komputer, meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych.
• Praca wykonywana w biurze, praca siedząca, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie zaopatrzenia Powiatowego Inspektoratu Wetrerynarii w Biłgoraju,
 • prowadzenie magazynu
 • przeprowadzanie postępowań dotyczących zamówień publicznych
 • sprawdzanie zestawień, raportów finansowych, prowadzenie kasy
 • prowadzenie spraw socjalnych
 • prowadzenie archiwum zakładowego
 • prowadzenie spraw z zakresu usług pocztowych
 • przygotowanie prowadzenia dokumentacji umów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Adres strony urzędu: www.piwbilgoraj.nbip.pl

Referent

Biłgoraj

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna