Referent
Wolsztyn
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wolsztynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- praca od 7.00 do 15.00,
- praca biurowa przy użyciu komputera pow. 4h, oraz innych urządzeń biurowych,
- praca w terenie,
- prowadzenie samochodu służbowego,
- praca pod presją czasu,
- praca na 1 piętrze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zdrowia i ochrony zwierząt,
 • Obsługa narzędzi informatycznych dotyczących zdrowia i ochrony zwierząt,
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt,
 • Współpraca z pracownikami zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
 • prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do zelów rekrutacji

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Drzymały 14, 64-200 Wolsztyn
  Dokumenty proszę składać w sekretariacie w godzinach od 7.00-15.00 w zamkniętej kopercie z napisem nabór

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Referent
Wolsztyn
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna