Referent
Pajęczno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjno-biurowych
Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Warunki pracy

-praca od poniedziałku do piątku,
-praca w siedzibie urzędu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie informacji interesantom,
 • przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji,
 • odbieranie rozmów telefonicznych,
 • obsługa komputera,
 • przyjmowanie dokumentów od lekarzy wyznaczonych, wydawanie druków
 • obsługa programu Vetlink
 • obsługa portalu usług elektronicznych
 • obsługa programu finasowo- księgowego Agema

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe powiązany z wykonywanym zakresem obowiązków
 • wykształcenie wyższe
 • prawo do kierowania pojazdami kat.B
 • znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność, dyspozycyjność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu
  98-300 Wieluń ul. Kolejowa 63
  nr telefonu: 43/843-36-49

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zatrudnienie na pełny etat.

Referent

Pajęczno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna