Referent
Kartuzy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw ds. administracyjno-księgowych
zespół ds. finansowo-księgowych

Warunki pracy

praca w siedzibie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencjonowanie i przechowywanie akt osobowych oraz obowiązującej dokumentacji i ewidencji księgowej,
 • wystawianie fv, monitorowanie i egzekwowanie realizacji dochodów budżetowych,
 • prowadzenie kancelarii, przygotowywanie i wysyłanie korespondencji,
 • przygotowywanie dokumentów i prowadzenie rejestru dochodów jednostki budżetowej, zaangażowania ,
 • rozliczanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych , ewidencji ilościowo-wartościowej oraz ilosciowej majątku PIW,
 • rozliczanie wyjazdów służbowych,
 • ewidencja , sprawdzanie i wydawanie druków ścisłego zarachowania,
 • przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji składników majątku,
 • wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub administracja
 • prawo jazdy kat B
 • znajomość programów księgowych Symfonia
 • biegła obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  83-300 Kartuzy
  ul. Słoneczna 1
  z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej- Referent"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
praca na zastępstwo

Referent

Kartuzy

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna