Referent
Łask
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw księgowości
Księgowość

Warunki pracy

-wykonywanie czynności biurowych
-praca przy komputerze
-praca na 1 piętrze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa stosowanych urzędzie programów finansowych
 • sporządzanie dokumentacji i sprawozdań finansowych
 • rozliczanie umów zleceń
 • przygotowywanie sprawozdań i analiz
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez PLW

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość Ustawy o Finansach Publicznych
 • znajomość Ustawy o Rachunkowości
 • znajomość Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych
 • biegła obsługa komputera w tym pakietu MS Office
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (mężczyźni)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność
 • samodzielność w działaniu
 • znajomość Ustawy o Służbie Cywilnej
 • doświadczenie w księgowości

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-23
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku
98-100 Łask, ul. Marii Konopnickiej 21
tel.: (43)675-21-08

Referent

Łask

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna