Referent
Namysłów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Namysłowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw ds. księgowo-administracyjnych
w zespole ds. finansowo-księgowych

Warunki pracy

praca przy komputerze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wprowadzanie przelewów zobowiązań do systemu NBE, prowadzenie rozliczeń należności i zobowiązań
 • prowadzenie budżetu w układzie zadaniowym wraz z obsługą systemu BUZA oraz wprowadzanie sprawozdań, wniosków o decyzje i innych dokumentów do programu TREZOR
 • umiejętność obsługi programu księgowego SIGID, Płatnik
 • rozliczanie rezerw celowych w jednostkach sektora finansów publicznych
 • ewidencjonowanie i rozliczanie działań związanych z realizacją zwalczania chorób zakaźnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem rachunkowości, płac i rozliczeń z zus
 • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej lub o podobnym profilu
 • umiejętność ewidencji finansowo-księgowej jednostki budżetowej, rozliczania dochodów i wydatków jednostki budżetowej
 • umiejętność dokonywania rozliczeń rezerw celowych i ogólnych w jednostkach sektora finansów publicznych
 • umiejętność rozliczania dokumentów księgowych w zakresie budżetu zadaniowego
 • umiejętność obsługi komputera oraz programów: pakietu MS OFFICE, TREZOR, NBP, Płatnik, SIGID KB, Kadry i Płace
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność efektywnej komunikacji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Świadectwo lub dyplom
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-16
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Namysłowie
  ul. Stanisława Dubois 3
  46-100 Namysłów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie.
Oferty po zakończonym naborze zostaną zniszczone komisyjnie po upływie trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 77 4101315

Referent

Namysłów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna