Referent
Limanowa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Limanowej

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw ds. administracyjno-księgowych
Zespół do spraw administracyjnych.

Warunki pracy

budynek jednopiętrowy, nieposiadający windy ani klatki schodowej,
podjazd dla niepełnosprawnych, drzwi wejściowe o szerokości 100 cm.
praca przy komputerze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dziennika korespondencyjnego
 • przyjmowanie interesantów
 • ewidencja poczty wychodzacej i przychodzącej z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
 • prowadzenie rejestrów druków ścisłego zarachowania
 • prowadzenie ewidencj skarg i wniosków wpływajacych do Inspektoratu Weterynarii
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów służbowych oraz ewidencję zuzycia paliwa do tych pojazdów
 • prowadzenie kasy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Limanowej ( dokonywanie wpłat gotówki, sporządzanie raportów kasowych)
 • prowadzenie ewidencji bloczków mandatowych oraz sprawozdawczości w zakresie postępowania mandatowego
 • obsługa administracyjna biura Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
 • pomoc głównemu ksiegowemu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne, administracyjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-16
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty należy złożyć do 13 października 2018 r.
  Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składanie dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Limanowej
  ul. Bronisława Czecha 6
  34-600 Limanowa

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Aplikacje można przesłać na adres email: Aplikuj
Osoby których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy.

Referent

Limanowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna