Referent
Łuków
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw ds. finansowo-księgowych
Dział finansowo-administracyjny

Warunki pracy

praca przy komputerze, budynek dwukondygnacyjny, bez windy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw pracowniczych tj. akt osobowych, czasu pracy, ewidencji urlopów
 • przygotowywanie umów o pracę oraz gromadzenie dokumentów związanych z zatrudnianiem
 • pomoc przy przygotowywaniu dokumentacji przy zamówieniach do 30 tyś. euro oraz prowadzenie dokumentacji przetargowej przy zakupach powyżej 30 tyś euro
 • obsługa programu Płatnik
 • obsługa ZFŚS
 • prowadzenie rozliczeń mandatów karnych
 • zastępstwo Głównego Księgowego podczas nieobecności
 • regulowanie zobowiązań Inspektoratu za pomocą bankowości elektronicznej NBP
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu wykonywanych zadań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie średnie lub wyższe na kierunku rachunkowość i finanse
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Warszawska 16
  21-400 Łuków

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne,przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualna czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.

Referent

Łuków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna