Referent
Gniezno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw do spraw administracyjnych
Sekretariat

Warunki pracy

praca biurowa przy komputerze,obsługa urządzeń biurowych,urząd na pierwszym piętrze bez windy,umiarkowany wysiłek fizyczny, praca siedząca,przyjmowanie interesantów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gnieźnie;
 • obsługa recepcyjna interesantów i gości, łączenie rozmów telefonicznych,obsługa poczty elektronicznej;
 • ewidencja pism wpływających i wychodzących z urzędu,przygotowanie i wysyłanie korespodencji urzędu;
 • pisanie pism,sprawozdań i decyzji,prowadzenie rejestrów na polecenie PLW;
 • prowadzenie spraw związanych z transportem,wydawanie i rejestrowanie kart drogowych oraz delegacji;
 • przyjmowanie i weryfikowanie rachunkowo zestawień zbiorczych z rachunków za zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt;
 • przyjmowanie i sprawdzanie zestawień z usług zleconych lekarzom wolnej praktyki;
 • sporządzanie miesięcznych raportów kasowych i sprawozdań;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie związany ze zwierzętami
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 18 lat doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 18 lat doświadczenia zawodowego znajomość specyfiki pracy inspekcji weterynaryjnej
 • wykształcenie: średnie znajomość specyfiki pracy inspekcji weterynaryjnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-11
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Termin zatrudnienia od 1 stycznia 2020r.
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem/kandydatką

Referent

Gniezno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna