Referent
Gorlice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorlicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw finansowo - księgowych i administracyjnych
Zespół do spraw finansowo - księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

-wykonywanie czynności biurowych
-praca przy komputerze
-praca na 1 piętrze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • • prowadzenie kasy
 • • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem samochodów służbowych w inspektoracie ( rozliczanie kart drogowych, rozliczanie zużycia paliwa,)
 • • prowadzenie spraw z zakresu usług pocztowych
 • • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej osób wykonywujących prace zlecone
 • • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
 • • przygotowywanie danych do sprawozdań GUS

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • • biegła obsługa komputera w tym pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie
 • komunikatywność
 • obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-05
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Praca na zastępstwo.

Referent

Gorlice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna