W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020: "Nowa droga do zatrudnienia 60 osób biernych zawodowo. Aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych w wieku 30+ z województwa śląskiego". 
Poszukujemy osób chętnych do udziału w projekcie w zawodach:

Pracownik biurowy:

Projekt Aktywizacji Zawodowej Pracownik biurowy 30+ 50+

Bytom

Wymagania

Projekt skierowany jest dla osób nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego:
- Powyżej 50 roku życia
- Powyżej 30 roku życia z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
- Z podstawową znajomością obsługi komputera

Oferujemy

W ramach projektu oferujemy:
- Identyfikacja potrzeb osoby pozostałej bez zatrudnienia
- Szkolenie zawodowe z wynagrodzeniem dla uczestników, aktualnie w zawodach: pracownik biurowy, osoba sprzątająca.
- Dla wybranych zawodów kurs komputerowy ECDL ADVANCED ( wymagany certyfikat zdanego egazaminu ECDL BASE) wraz z egzaminem i certyfikatem.
- Zatrudnienie subsydiowane (dla części uczestników)
- Pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, psychologiczne oraz pomoc w znalezieniu stałego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do aplikowania przez stronę portalu lub kontakt telefoniczny pod numer 504 257 056 lub 512 053 460.
Udział w projekcie jest bezpłatny!
Rodzaj pracy: Staż/PraktykaAplikuj

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail cezary.sadowskiQrodo.Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko Pracownik gospodarczy, na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. b i art 9 ust. 2 litera b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zwanego dalej RODO.Państwa dane osobowe będą przechowywane:1. do 30 dni, od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikowali Państwo do pracy, jeśli nie wyrazili Państwo zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;2. do 24 miesięcy, od dnia złożenia aplikacji, w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo do ich usunięcia oraz przenoszenia jeśli będzie to możliwe. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.Państwa dane osobowe nie są przetwarzane poza strefą Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator nie profiluje danych osobowych.Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.Pełny obowiązek informacyjny jest dostępny na naszej stronie internetowej www.clarsystem.pl

Projekt Aktywizacji Zawodowej Pracownik biurowy 30+ 50+

Bytom

CLAR SYSTEM