Edge One Solutions jest technologiczną spółką informatyczną o profilu konsultingowym. Nasz zespół tworzy obecnie 100 pasjonatów najnowszych technologii. Specjalizujemy się we wdrożeniach, integracji i utrzymywaniu systemów informatycznych.

Praktykantka/ Office Assistant

Lublin
AS/12/18

Obowiązki

 • Wsparcie administracyjne biura
 • Witanie i wprowadzanie gości, dostarczanie informacji i pomocy w razie potrzeby
 • Wspomaganie zarządzania biurem (dostawy, sprzęt, żywność)
 • Odbieranie telefonów, sprawdzanie i przełączanie połączeń, przyjmowanie i przekazywanie wiadomości
 • Organizowanie spotkań (w tym telekonferencji)
 • Organizacja podróży służbowych

Wymagania

 • W trakcie studiów lub absolwent
 • Proaktywne podejście, świetne umiejętności komunikacyjne i organizacyjne
 • Dobra znajomość pakietu MS Office ( Excel, PowerPoint, Word
 • Chęć zdobywania nowych umiejętności
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Oferujemy

 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Dodatkowe pakiety (prywatna opieka medyczna, karta Multisport)
 • Kurs języka angielskiego w siedzibie firmy
 • Liczne imprezy, eventy integracyjne


Aplikuj

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDGE ONE SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000514404, NIP: 701-043-07-63, REGON: 147368720; na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDGE ONE SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000514404, NIP: 701-043-07-63, REGON: 147368720; na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji.


Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych, przez spółki powiązane z EDGE ONE SOLUTIONS Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000514404, NIP: 701-043-07-63, REGON: 147368720 - EDULAB Sp. z o.o., Edge One Innovations Sp. z o.o., Nine Cavaliers Sp. z o.o. na potrzeby przyszłych
procesów rekrutacji.

Wyrażam zgodę na zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez EDGE ONE SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000514404, NIP: 701-043-07-63, REGON: 147368720 w procesie rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDGE ONE SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000514404, NIP: 701-043-07-63, REGON: 147368720; w celach marketingowych.

3. Treść klazuli informacyjnej do wglądu dla kandydatów, którą należy przesyłać wraz ze zgodami.

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EDGE ONE SOLUTIONS Sp. z o.o. tylko i wyłącznie na dany proces rekrutacji, po jego zakończeniu są niezwłocznie usuwane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji są przechowywane przez okres 2 lat na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji lub dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane, do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

W przypadku wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. w procesie rekrutacji.

Administrator w przypadku profilowania zautomatyzowanego posiada prawo do uzyskania interwencji ludzkiej, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotem współpracującym z EDGE ONE SOLUTIONS Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Aplikacji nie odsyłamy.

Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami

Informujemy, że procesorem przekazywanych danych osobowych jest GoWork.pl Serwis Pracy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żurawia 47, 00-630 Warszawa. który działa na mocy umowy z klientem publikującym ogłoszenie. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przechowywane na serwerze GoWork.pl dla klienta wyłącznie w celu dla których zostały przekazane. Wszelkie informacje odnośnie wniesienia sprzeciwu lub informacji o przetwarzaniu danych, posiadają Państwo w regulaminie Serwisu.

Praktykantka/ Office Assistant

Lublin

Edge One Solutions