Pracownik ogólnobudowlany- obsługa węzła betoniarskiego
(okolice Stuttgart)

 

Obowiązki
• Obsługa węzła betoniarskiego
• Utrzymanie ruchu
• Przyjmowanie zamówień
• Realizacja zamówienia według receptury
• Obsługa komputera / fax / telefon
• Przyjmowanie dostaw
• Współpraca z innymi specjalistami na terenie budowy

Wymagania
• Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego- warunek konieczny
• Prawo jazdy kategorii „B”
• Zaangażowanie i motywacja do pracy
• Odpowiedzialność i sumienność
• Umiejętność  pracy w zespole
• Doświadczenie na podobnym stanowisku
• Uprawnienia do obsługi węzłów betoniarskich

Oferujemy
• Pełny zakres ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych w Polsce
• Możliwość dodatkowego ubezpieczenia NNW
• Bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wczasów, kultury i sportu, atrakcyjny pakiet medyczny ENEL – MED
• System szkoleń podnoszących kwalifikacje (m.in. kursy językowe oraz możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień)
• Zapewniamy transport na miejsce pracy i zakwaterowanie, wyposażenie w niezbędne narzędzia pracy oraz odzież roboczą
• Praca w systemie dekadowym na terenie Niemiec


Aplikuj

 

Jeśli jesteś zainteresowana/y ofertą pracy wejdź na stronę
www.multiserwis.com.pl 
w zakładkę Kariera i aplikuj.

 

Kliknięcie przycisku APLIKUJ oznacza, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Multiserwis Sp. z o.o., ul. Prudnicka 40 47-300 Krapkowice, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, CV oraz innych przesłanych przeze mnie dokumentach, w celu ich wykorzystania do procesu rekrutacji prowadzonej przez spółkę Multiserwis Sp z o.o. Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych przed wyrażeniem niniejszej zgody przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody.

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa poinformować że :

Administratorem przekazanych danych jest Multiserwis Sp. z o.o., ul. Prudnicka 40 47-300 Krapkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000120630, NIP: 1180021492 e-mail w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych do.multiserwis@bilfinger.com tel. +48 77 4009 100;

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje także w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji organizowanych przez spółkę;
dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
na podstawie umowy o powierzeniu danych podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z procesem rekrutacji;
Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu lub procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji;
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia procesu rekrutacji w okresie roku po zakończeniu procesu rekrutacji, a jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 3 lat od złożenia aplikacji;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesie rekrutacji;
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy;
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:
Żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, żądania sprostowania Państwa danych osobowych, żądania usunięcia Państwa danych, żądania ograniczenia przetwarzania tych danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, żądania przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić na adres do.multiserwis@bilfinger.com lub adres korespondencyjny spółki. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi z zakresu ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pracownik ogólnobudowlany- obsługa węzła betoniarskiego

(okolice Stuttgart)

Multiserwis Sp. z o.o.