Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca Pracownik Magazynu - Operator Wózka Widłowego

Dodano: 24.11.2021
Umowa o pracę
Pełny etat

Techpak Group Sp. z o.o. jest rodzinną firmą działającą 25 lat na rynku produkcji opakowań tekturowych i kaszerowanych, standów reklamowych oraz tektury. Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Pracownik Magazynu - Operator Wózka Widłowego
Września

Obowiązki

 • Zapewnienie prawidłowego przepływu palet, surowców, towarów, półwyrobów i wyrobów gotowych zgodnie z wymaganiami
 • Prowadzenie przyjęć i wydań towarów, surowców i wyrobów gotowych oraz palet na podstawie stosownych dokumentów
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji magazynowej
 • Układanie przyjętych palet, surowców oraz wyrobów gotowych w miejscach odkładczych, w blokach lub na regałach
 • Prowadzenie załadunków i wyładunków oraz zabezpieczanie ładunków w przestrzeni ładunkowej samochodów
 • Obsługa oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym wózków akumulatorowych platformowych, podnośników widłowych, układarko-sztaplarek oraz wózków spalinowych

Wymagania

 • Uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi
 • Umiejętność obsługi komputera na poziomie podstawowym
 • Minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Wykształcenie min. zasadnicze
 • Gotowość do pracy trzyzmianowej
 • Sumienność, komunikatywność, odpowiedzialność

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (wynagrodzenie zasadnicze, premię uznaniową, premię frekwencyjną)
 • Ubezpieczenie na życie już od 1 zł – w pozostałej części dofinansowane przez pracodawcę
 • Opiekę medyczną już od 1 zł – w pozostałej części dofinansowana przez pracodawcę
 • Ubezpieczenie NNW dla dzieci pracowników za 1 zł - dofinansowane przez pracodawcę
 • Kartę MultiSport dofinansowaną przez pracodawcę
 • Owocowe wtorki

Więcej informacji: https://www.techpak.eu/kariera/

Aplikuj

Informujemy, że w przypadku przekazania CV lub listu motywacyjnego zawierającego dane osobowe inne niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, wymagana jest Twoja zgoda, abyśmy mogli je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami*

* Tj. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s 1), Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm. 6)) zmienioną ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (poz.730), przy czym podanie innych danych nie jest wymagane, abyśmy rozpatrzyli Twoją kandydaturę.
Aby Twoja kandydatura mogła być przez nas rozpatrzona, prosimy o:
1. zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydatów, która jest dostępna na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.techpak.eu/eu_doc/rodo_kandydat.pdf oraz w Sekretariacie w siedzibie Spółki,
2. umieszczenie w CV oświadczenia:
„Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych jako kandydata do pracy w Techpak Group Sp. z o.o., zamieszczoną pod adresem https://www.techpak.eu/eu_doc/rodo_kandydat.pdf i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynikające wprost z przepisów Kodeksu pracy (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) a udostępnionych przeze mnie w złożonych dokumentach i oświadczeniach”
3. dostarczenie skanu cv, listu motywacyjnego – jeżeli dotyczy, klauzuli informacyjnej w wersji elektronicznej na adres praca@techpak.eu lub wersji papierowej na adres: TECHPAK GROUP SP. Z O. O. BIAŁĘŻYCE 57 62-300 WRZEŚNIA

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
Pracownik Magazynu - Operator Wózka Widłowego
Września
Techpak Group Sp. z o.o.