Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Karabela-CK Sp. z o.o. poszukuje do wewnętrznych struktur spółki osoby na stanowisko  

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC 


Miejsce pracy: Kielce

Pracownik Działu Kadr

Kielce
k/kielce

Obowiązki

  • Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracownika
  • Prowadzenie akt osobowych oraz ewidencji czasu pracy
  • Sporządzanie list płac
  • Sporządzanie deklaracji ZUS oraz PIT dla pracowników
  • Sporządzanie informacji statystycznych oraz deklaracji PFRON
  • Współpraca z urzędami administracji państwowej

Wymagania

Minimum  rok doświadczenia w pracy na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac
Bardzo dobra znajomość oraz umiejętność praktycznego stosowania przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych
Umiejętność obsługi pakietu MS Office,
programów kadrowo-płacowych – programu PŁATNIK
Mile widziana umiejętność obsługi programu OPTIMA
Doskonała organizacja własnej pracy
Orzeczenie o niepełnosprawności – mile widziane

Oferujemy

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Atrakcyjne wynagrodzenie (po okresie próbnym)
Samodzielną pracę w zespole specjalistów
Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji
Ubezpieczenie na preferencyjnych warunkach
Możliwość pokrycia kosztu dojazdu
Pomoc w relokacji (zmiany miejsca zamieszkania)
Karta multisport
Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres Aplikuj z dopiskiem „kadry i płace”.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszone oferty!

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.W. ”KARABELA-CK” Sp. z o.o.   z siedzibą w Kielcach ul. Warszawska 34. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji, a także - w przypadku wyrażenia zgody - dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ponieważ podmioty z Grupy Kapitałowej P.W. ”KARABELA-CK” Sp. z o.o.  posiadają zróżnicowaną ofertę stanowisk, podane dane osobowe będą udostępniane do spółek z Grupy Kapitałowej  P.W. ”KARABELA-CK” Sp. z o.o.  
– wyłącznie w celach rekrutacji na wybrane stanowisko Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę P.W. ”KARABELA-CK” Sp. z o.o.    (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.


Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami

Aplikuj

 

Informujemy, że administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest LEGION CK Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Warszawska 34/507 wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (nr 11 978). Dane będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych, w tym będą udostępniane potencjalnym pracodawcom (klientom LEGION CK Sp. z o.o.) oraz będą przetwarzane w celach kontaktowych. Ponieważ podmioty z Grupy Kapitałowej LEGION CK Sp. z o.o. posiadają zróżnicowaną ofertę stanowisk, podane dane osobowe będą udostępniane do spółek z Grupy LEGION CK Sp. z o.o., – wyłącznie w celach rekrutacji na wybrane stanowisko. Powyższe dotyczy również innych danych przekazanych do LEGION CK Sp. z o.o. drogą elektroniczną, listowną, bądź osobiście podczas umówionych spotkań. Inne operacje na podanych danych osobowych mogą być wykonywane tylko w przypadku wyrażenia odrębnej zgody.

Informujemy o prawie do żądania w każdym czasie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania. A także o prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przysługującym w każdym czasie.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę LEGION CK Sp. z o.o. (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Pracownik Działu Kadr

Kielce

P.W. Karabela-CK Sp. z o.o.