Miejsce: Neroth
 Osoba potrzebująca opieki: Pani Susanna i Pan Ferdinand
  
  
 Pani: ma trudności z chodzeniem związane z wiekiem ma do dyspozycji wózek inwalidzki,  ale pomaga w transferze z wózka  na łóżko, z toalety korzysta z czyjąś pomocą. Nosi stały cewnik. 
 Pan : jest osobą mobilną - lubi spacery. Ma demencje i początkową chorobę Parkinsona - pomoc w karmieniu, jest również osobą inkontynentną.

Praca w Niemczech - opiekunka pary seniorów, 1200 euro/miesiąc

Neroth

Obowiązki:

Pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych oraz prowadzenie gospodarstwa domowego.

Wymagania:

Znajomość języka na poziomie dostatecznym oraz doświadczanie w pracy z osobami starszymi.

Oferujemy:

<p><font face="Calibri, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">-
stawka 1200euro netto/miesiąc,</font></font></p>
<p><font face="Calibri, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">-
bezpieczną i legalną pracę w Niemczech,</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Calibri, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">-
jasne warunki współpracy (jedna umowa! Stawki zawsze podawane w
netto),</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Calibri, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">-
wysokie składki ZUS,</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Calibri, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">-
możliwość wyboru pracy na polskich lub niemieckich warunkach,</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Calibri, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">-
gwarancję pokrycia kosztów dojazdu do Niemiec i powrotu do kraju,</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Calibri, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">-
zakwaterowanie i wyżywienie w domu podopiecznego,</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Calibri, sans-serif"><font style="font-size: 12pt" size="3">-
pomoc prawną, językową i medyczną.</font></font></p>

&nbsp;
 Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o złożenie aplikacji albo wysłanie SMS na jeden z podanych poniżej numerów w stopce ogłoszenia, o treści 3744

Aplikuj

 

1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest GoWork.pl Andrzej Kosieradzki (ul Starowiejska 172, 08-110 Siedlce).
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez iod@gowork.pl
3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych oraz art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy).
4. Odbiorcą danych osobowych kandydatów będzie GoWork.pl Serwis Pracy sp. z o.o. (ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa).
5. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko lub wcześniej do momentu wycofania zgody przez kandydata.
6. W związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, kandydatom przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz brak podania danych kontaktowych może być przyczyną wykluczenia kandydata z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

Praca w Niemczech - opiekunka pary seniorów, 1200 euro/miesiąc

Neroth

GoWork.pl