Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca POMOCNIK DRUKARZA / MASZYNISTY OFFSETOWEGO

Dodano: 21.11.2021
Umowa o pracę
Pełny etat
Rekrutacja zdalna

Jako jeden z liderów branży poligraficznej, z siedzibą w okolicach Poznania poszukujemy kandydata na stanowisko:

POMOCNIK DRUKARZA / MASZYNISTY OFFSETOWEGO
Mrowino

Obowiązki
•    przygotowywanie materiałów i surowców do produkcji ,
•    wsparcie w obsłudze maszyn drukujących,
•    udział przy wszystkich pracach związanych z przygotowaniem maszyny do druku,
•    zabezpieczaniu materiałów i surowców pozostałych po produkcji,
•    segregacja odpadów poprodukcyjnych i dostarczanie ich do miejsc składowania,
•    konserwacja maszyn drukujących,
•    dbanie o czystość i porządek na maszynie i w jej obszarze,

Wymagania
•    odpowiedzialność, dokładność i motywacja do pracy,
•    gotowość do pracy w systemie 3-zmianowy, równoważnym

Oferujemy

  • pracę w nowoczesnej drukarni,

  • stabilne zatrudnienie,

  • możliwość rozwoju zawodowego,

  • premie za wyniki.

Firma zapewnia dowóz pracowników z i do Poznania.

Aplikuj

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm."
KLAUZULA INFORMACYJNA:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest CGS DRUKARNIA sp. z o.o. z siedzibą w Mrowinie, pod adresem: ul. Towarowa 3, Mrowino, 62-090 Rokietnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem: 0000203848;
2. we wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Administratorem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@cgs.pl lub listownie na adres: CGS DRUKARNIA sp. z o.o. z siedzibą w Mrowinie, pod adresem: ul. Towarowa 3, Mrowino, 62-090 Rokietnica, z dopiskiem „ochrona danych”;
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22 (1) Kodeksu pracy oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody, Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów przyszłych rekrutacji;
4. odbiorcą Państwa danych mogą być pracownicy i współpracownicy Administratora, partnerzy świadczący usługi techniczne, dostawcy usług hostingowych, inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora i pracownicy lub współpracownicy takich podmiotów;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane i wykorzystywane przez okres 12 miesięcy;
6. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez CGS DRUKARNIA sp. z o.o. z siedzibą w Mrowinie lub na jej zlecenie;
7. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; cofnięcie zgody może nastąpić poprzez kontakt wskazany w punkcie 2 powyżej,
8. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w szczególności gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl); prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
9. podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
POMOCNIK DRUKARZA / MASZYNISTY OFFSETOWEGO
Mrowino
CGS drukarnia sp. z o.o.