Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca Operator Maszyn do Produkcji Opakowań Tekturowych

Dodano: 24.11.2021
Umowa o pracę
Pełny etat

Techpak Group Sp. z o.o. jest rodzinną firmą działającą 25 lat na rynku produkcji opakowań tekturowych i kaszerowanych, standów reklamowych oraz tektury. Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Operator Maszyn do Produkcji Opakowań Tekturowych
Września

Obowiązki

 • Obsługa maszyn do produkcji opakowań tekturowych
 • Utrzymywanie standardów pracy w celu zapewnienia wydajności i właściwej jakości pracy
 • Wypełnianie dokumentacji produkcyjnej

Wymagania

 • Doświadczenie przy obsłudze maszyn i urządzeń do produkcji opakowań tekturowych
 • Umiejętności techniczne
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dyspozycyjność i gotowość do pracy trzyzmianowej
 • Dokładność, sumienność i zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • Dobra organizacja pracy

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (wynagrodzenie zasadnicze, premię uznaniową, premię frekwencyjną)
 • Szkolenie z zakresu obsługi maszyn i urządzeń do produkcji opakowań tekturowych
 • Ubezpieczenie na życie już od 1 zł – w pozostałej części dofinansowane przez pracodawcę
 • Opiekę medyczną już od 1 zł – w pozostałej części dofinansowana przez pracodawcę
 • Ubezpieczenie NNW dla dzieci pracowników za 1 zł - dofinansowane przez pracodawcę
 • Kartę MultiSport dofinansowaną przez pracodawcę
 • Owocowe wtorki
 • Nagrody za pomysły optymalizacyjne
 • Nagrody rekomendacyjne „Pracuj w Techpaku”

Więcej informacji: https://www.techpak.eu/kariera/

Aplikuj

Informujemy, że w przypadku przekazania CV lub listu motywacyjnego zawierającego dane osobowe inne niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, wymagana jest Twoja zgoda, abyśmy mogli je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami*

* Tj. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s 1), Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm. 6)) zmienioną ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (poz.730), przy czym podanie innych danych nie jest wymagane, abyśmy rozpatrzyli Twoją kandydaturę.
Aby Twoja kandydatura mogła być przez nas rozpatrzona, prosimy o:
1. zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydatów, która jest dostępna na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.techpak.eu/eu_doc/rodo_kandydat.pdf oraz w Sekretariacie w siedzibie Spółki,
2. umieszczenie w CV oświadczenia:
„Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych jako kandydata do pracy w Techpak Group Sp. z o.o., zamieszczoną pod adresem https://www.techpak.eu/eu_doc/rodo_kandydat.pdf i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynikające wprost z przepisów Kodeksu pracy (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) a udostępnionych przeze mnie w złożonych dokumentach i oświadczeniach”
3. dostarczenie skanu cv, listu motywacyjnego – jeżeli dotyczy, klauzuli informacyjnej w wersji elektronicznej na adres praca@techpak.eu lub wersji papierowej na adres: TECHPAK GROUP SP. Z O. O. BIAŁĘŻYCE 57 62-300 WRZEŚNIA
Operator Maszyn do Produkcji Opakowań Tekturowych
Września
Techpak Group Sp. z o.o.