Coroplast to odnoszący sukcesy, międzynarodowy rodzinny biznes z siedzibą w Wuppertalu. Jako wiodący na świecie producent i dostawca taśm samoprzylepnych, kabli i wiązek przewodów, zatrudniamy ponad 5700 osób w Niemczech, Polsce, Tunezji, Chinach, Meksyku, Mołdawii i USA. Do prężnie rozwijającego się zakładu w Strzelcach Opolskich poszukujemy osób do pracy na stanowisku:

Operator Ekstrudera
Strzelce Opolskie

Obowiązki
- obsługa ekstrudera po uprzednim przeszkoleniu
- ustawienie i kontrola parametrów procesu produkcyjnego
- dbanie o zapewnienie ciągłości produkcji
- praca z dokumentacją produkcyjną

Wymagania
- wykształcenie minimum zawodowe
- doświadczenie w firmie produkcyjnej preferowane w branży automotive
- doświadczenie w pracy na stanowisku operator maszyn lub ustawiacz linii produkcyjnych
- mile widziana znajomość procesów wtrysku i ekstruzji
- gotowość do pracy na 3 zmiany
- miele widziana znajomość języka niemieckiego
- umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, dokładność, zaangażowanie

Oferujemy
- stabilną pracę w dobrze zorganizowanym, zarządzanym i doświadczonym zespole
- zdefiniowana ścieżka kariery: operator -> operator-ustawiacz -> ekspert, brygadzista lub technolog procesu
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- ubezpieczenie grupowe na korzystnych warunkach


Aplikuj

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.)."

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Coroplast z siedzibą przy ul. Ciepłowniczej 8, 47-100 Strzelce Opolskie,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Coroplast jest pracodawcą oferującym równość w zatrudnieniu. Nasza firma ocenia kompetencje kandydatów do pracy bez dyskryminacji ze względu na wiek, płeć lub orientację seksualną, niepełnosprawność, uprawnienia rodzicielskie, rasę, pochodzenie narodowe lub etniczne, religię, światopogląd, tożsamość płciową, stan cywilny lub jakąkolwiek inną cechę niezwiązaną z poszukiwanymi kompetencjami wymaganymi do podjęcia oferowanej pracy.

Operator Ekstrudera

Strzelce Opolskie

Coroplast Harness Technology Sp. z o.o. sp.k.