Czy wiesz, że:
Jako kredytobiorca masz prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu (przed terminem wyznaczonym w umowie kredytowej),
Jeśli udało Ci się dokonać wcześniejszej spłaty zobowiązań, powinieneś wiedzieć, że całkowity koszt kredytu zmniejsza się o koszty dotyczące okresu, o który został skrócony czas obowiązywania umowy, chociażby te koszty pozostały poniesione przed spłatą.
W takiej sytuacji, kredytobiorca powinien proporcjonalnie obniżyć oraz zwrócić wszystkie koszty związane z tym kredytem.
Zwrot powinien mieć charakter proporcjonalny tzn. odnosić się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

ODZYSKIWANIE KOSZTÓW KREDYTU:

Toruń

Jakie koszty zostaną zwrócone?

Proporcjonalna obniżka lub zwrot kosztów obejmuje wszelkie koszty kredytu, przykładowo obniżka może obejmować koszt ubezpieczenia. Będzie to też proporcjonalna część odsetek, a także wszelkich prowizji, opłat administracyjnych, czy przygotowawczych

W czym pomożemy?

Wiesz już, że należy Ci się zwrot części poniesionych kosztów w związku z wcześniejszą spłatą kredytu, jednak nie potrafisz skutecznie ich odzyskać? Nasi prawnicy zrobią to za Ciebie.

  • Poprowadzimy negocjacje z bankiem w procesie reklamacyjnym oraz polubownym (dochodząc od banku zwrotu nienależnych kosztów).
  • W razie braku porozumienia, wystąpimy na drogę sądową (przygotujemy pozew do Sądu Powszechnego i poprowadzimy sprawę).
Jeśli miałeś kredyt, który spłaciłeś przed terminem (gotówkowo lub poprzez konsolidację z innym kredytem) – zgłoś się do nas.Pomożemy odzyskać należne Ci pieniądze.

Ważne!

  • Przy żądaniu zwrotu proporcjonalnej części odsetek należy pamiętać, że odsetki wyliczane są od kwoty kapitału pozostającego do spłaty. Zatem niezależnie od tego
  • czy kredyt spłacany jest w ratach równych, czy w ratach malejących, rata odsetkowa będzie zawsze wyższa w początkowym okresie kredytowania i będzie systematycznie spadać wraz z upływem okresu kredytowania. Dlatego nie można przyjąć, że kwota odsetek jest równa w każdej racie kapitałowo-odsetkowej. Jednocześnie koszt odsetek nie jest ponoszony „z góry” za cały okres kredytowania, ale „z dołu”, wraz z każdą ratą kapitałowo-odsetkową.
  • Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim (art. 49 UKK) mają zastosowanie tylko do produktów finansowych, które są kredytami konsumenckimi w rozumieniu tejże ustawy. Kredyt konsumencki to taki, który udzielany jest konsumentom w wysokości nie przekraczającej 255 550 zł oraz nie jest zabezpieczony hipoteką.
  • 49 UKK nie znajduje zastosowania w przypadku kredytów na zakup mieszkania., czyli tzw. kredytów hipotecznych


Aplikuj

 

ODZYSKIWANIE KOSZTÓW KREDYTU:

Toruń

OMEGA Kancelarie Prawne Sp. z o.o.