12aee04f197ba9d7f6b2278ff6921fb8.jpg


Publiczne przedszkole w Ząbkach zaprasza do współpracy!

NAUCZYCIEL NAUCZANIA PRZEDSZKOLNEGO
Ząbki

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialna za:
• Prowadzenie zajęć oraz opiekę nad dziećmi
• Kontakt z rodzicami
• Współpracę z dyrekcją

Wymagania
• Wykształcenie wyższe z Pedagogiki Przedszkolnej
• Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym jest mile widziane
• Odpowiedzialność
• Kreatywność, mile widziane umiejętności dodatkowe: artystyczne, śpiew, taniec

Oferujemy

  • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę 8h/dziennie, od poniedziałku do piątku
  • Wynagrodzenie - 2600 netto
  • Możliwość przystąpienia do pakietu medycznego i sportowego
  • Dodatkowe szkolenia w zakresie nauczania przedszkolnego
  • Miłą atmosferę pracy i wsparcie dyrekcji

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV na adres: hr.gowork.pl z załączeniem poniższej klauzuli:

Aplikuj

1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest GoWork.pl Andrzej Kosieradzki (ul Starowiejska 172, 08-110 Siedlce).
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez iodgw@gowork.pl
3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych oraz art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy).
4. Odbiorcą danych osobowych kandydatów będzie GoWork.pl Serwis Pracy sp. z o.o. (ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa).
5. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko lub do momentu wycofania zgody przez kandydata. Dane będą także przechowywane na potrzeby przyszłych prowadzonych rekrutacji jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę.
6. W związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, kandydatom przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz brak podania danych kontaktowych może być przyczyną wykluczenia kandydata z prowadzonego. postępowania rekrutacyjnego.

NAUCZYCIEL NAUCZANIA PRZEDSZKOLNEGO

Ząbki

GoWork.pl