Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca Monter montaż końcowy

Dodano: 24.11.2021
Umowa o pracę
Pełny etat

Firma KH–Kipper Sp. z o.o. producent zabudów na samochody ciężarowe, zatrudni osobę na stanowisko:

Monter montaż końcowy
Kajetanów

Obowiązki
·        montaż końcowy ram pośrednich i zabudów na pojazdach MAN, MERCEDES , VOLVO, SCANIA, DAF, IVECO;
·        montaż akcesoriów i wyposażenia przewidzianych w końcowym etapie produkcji;
·        montaż ram przyczep i naczep, urządzeń hakowych i innych produktów;
·        samokontrola wykonywanych prac pod kątem zgodności z wytycznymi montażu i dokumentacją techniczną;
·        przestrzeganie przyjętych norm BHP i zasad 5S  na stanowisku pracy.

Wymagania
·        zdolności manualnych do wykonywania prac montażowych;
·        podstawowej umiejętności czytania rysunku technicznego;
·        zorientowania na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji;
·        inicjatywy w zakresie usprawnień procesu montażu, którą chętnie docenimy;
·        gotowości do pracy w systemie 2 zmianowym;
·        mile widziane doświadczenie przy pracach montażu końcowego branży automotive.

Oferujemy
·        stałe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat;
·        pokrycie całości kosztów posiłków regeneracyjnych w okresie zimowym;
·        rozbudowany pakiet socjalny dla pracowników i ich rodzin, różnego rodzaju eventy integracyjne;
·        premie motywacyjne i dodatkowe bonusy za propozycje usprawnień zgłaszane przez pracowników.

Oferujemy możliwość odbycia praktyk, staży, prac popołudniowych/weekendowych.
Jesteś zainteresowany?

Wyślij nam swoje CV na adres 
Aplikuj

Bądź skontaktuj się telefonicznie 512 391 987

Aplikuj

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych naborach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach pracowników prowadzonych przez KH-Kipper sp. z o.o. Kajetanów 130,  26-050 Zagnańsk, przez okres najbliższych 9 miesięcy.”
W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KH-Kipper sp. z o.o. Kajetanów 130,  26-050 Zagnańsk, szczególnych kategorii danych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych”.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy – art. 13 RODO* :

http://www.kh-kipper.pl/images/pliki/Obowi%C4%85zek_informacyjny_-_kandydaci_07.10.2018.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KH-Kipper sp. z o.o. Kajetanów 130, 26-050 Zagnańsk, KRS: 0000165627, NIP: 9591178673, REGON: 290861042, biuro@kh-kipper.pl. Administrator informuje, że:
1) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22 Kodeksu pracy oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia
przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO; jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
2) dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody
na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres 9 miesięcy,
3) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych (m. in. zajmujące się obsługą informatyczną administratora),
4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
5) posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać w dowolnym czasie pisząc na ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy,
6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne,
8) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@kh-kipper.pl lub na ww. adres pocztowy.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych naborach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach pracowników prowadzonych przez KH-Kipper sp. z o.o. Kajetanów 130, 26-050 Zagnańsk, KRS: 0000165627, NIP: 9591178673, REGON: 290861042, przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KH-Kipper sp. z o.o. Kajetanów 130, 26-050 Zagnańsk, KRS: 0000165627, NIP: 9591178673, REGON: 290861042 szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych”.

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
Monter montaż końcowy
Kajetanów
KH-KIPPER Sp. z o.o.