WOLFPOWER to Certyfikowana Agencja Pośrednictwa Pracy o europejskich standardach z branży pozyskiwania i zarządzania personelem na terenie Europy. Naszą specjalizacją i głównym zadaniem jest rekrutowanie pracowników na terenie Polski, Słowacji, Czech, Rumuni i Bułgarii, którzy szukają zatrudnienia w krajach takich jak Niemcy, Austria czy Szwajcaria. Tym, co nas wyróżnia, jest wysoki poziom profesjonalizmu i autentyczność w relacjach zawodowych.

Zaaplikuj już dziś lub odwiedź nas osobiście

Kraków 31-752, ul. Karola Łowińskiego 7E (nr. Certyfikatu: 19720)

Masz Pytania? Zadzwoń do nas!

Tel. 511 800 975

Tel. 511 800 981

Tel. 511 800 789

www.wolfpower.pl

Malarz Mecklenburg-Vorpommern 11-13 Euro 10-30 Euro Dieta + Darmowa Kwatera
Mecklenburg-vorpommern

Obowiązki

 • Malowanie
 • Szpachlowanie

Wymagania

 • Komunikatywna znajomość języka niemieckiego
 • Doświadczenie na ww. stanowisku 
 • Mile widziane prawo jazdy kat. B i własny samochód na wyjazd

Oferujemy

 • Zatrudnienie na niemieckich warunkach
 • Stałą pracę w oparciu o umowę o pracę z pełnym pakietem socjalnym
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Zakwaterowanie zorganizowane przez Pracodawcę
 • Praca od poniedziałku do piątku z możliwością nadgodzin oraz pracy w weekendy
 • Zaliczki wypłacane co tydzień w gotówce lub na konto polskie lub niemieckie
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz długotrwałej współpracy
 • Stałą opiekę oraz wsparcie polskiego opiekuna firmy WOLFPOWER podczas całego okresu zatrudnienia(opiekun 24/7 dla każdego pracownika)
 • Możliwość regularnych zjazdów do Polski
 • Pomoc w przygotowaniu i tłumaczeniu dokumentów z języka polskiego na niemiecki
 • Pomoc w organizacji wyjazdu oraz w załatwianiu wszystkich formalności 
 • Udzielamy pomocy w załatwianiu Kindergeld, Klas Podatkowych i wiele więcej!


Aplikuj

 

Zaaplikuj już dziś lub odwiedź nas osobiście
Kraków 31-752, ul. Karola Łowińskiego 7E (nr. Certyfikatu: 19720)

Masz Pytania? Zadzwoń do nas!
Tel. 511 800 975
Tel. 511 800 981
Tel. 511 800 789

www.wolfpower.pl

 


Prosimy o dopisanie następującej klauzul:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury tej i przyszłych rekrutacji - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje mi prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia.

Zgadzam się na przetwarzanie przez Adama Wilk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Adam Wilk WOLFPOWER, ul. Karola Łowińskiego 7E, 31-752 Kraków, numer NIP: 6783175261, numer REGON: 380739191, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji bądź rekrutacji na inne stanowiska niż niniejszym aplikuję, w tym przesyłania mi ofert pracy, a także na udostępnianie tych danych pracodawcom zagranicznym, z którymi współpracuje Administrator i które mogą być zainteresowane moją kandydaturą.

Zgodnie z rozporządzeniem RODO wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1), a także ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ) informujmy, że administratorem zbieranych danych osobowych jest Firma WOLFPOWER, z siedzibą przy ul. Karola Łowińskiego 7E, 31-752 Kraków (nr. wpisu do rejestru agencji zatrudnienia KRAZ: 19720). Administrator jest agencją zatrudnienia, która świadczy usługi pośrednictwa pracy, polegające na kierowaniu osób do pracy za granicę u pracodawców zagranicznych. Możesz się skontaktować z Administratorem pod numerem telefonu + 48 511 800 789 oraz pod adresem e-mail: a.wilk@wolfpower.pl. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych dostępne będą pod adresem strony internetowej www.wolfpower.pl. Podane w formularzu dane zbierane są dla celów procesu rekrutacyjnego i świadczenia usług pośrednictwa pracy polegających na kierowaniu osób do pracy za granicę u pracodawców zagranicznych. W ramach posiadanych danych będziemy gromadzić także historię prowadzonych działań rekrutacyjnych z Państwa udziałem oraz historię zatrudnienia podjętego we współpracy z naszą agencją. Dane będą gromadzone w oparciu o uzasadnione interesy administratora danych, jakimi są prowadzenie skutecznych działań rekrutacyjnych i budowanie kompletnej i rzetelnej bazy kandydatów do pracy dla naszych partnerów. Dane pozyskane na podstawie dobrowolnej zgody będą przechowywane aż do momentu jej wycofania. Dane osobowe mogą być udostępniane pracodawcom w celu zatrudnienia lub realizacji dalszych etapów rekrutacji zgodnie z celem przetwarzania. Państwa dane osobowe Administrator przetwarza w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres prowadzenia tego procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od momentu umieszczenia ogłoszenia o rekrutacji, a jeżeli rekrutacja zakończyła się powodzeniem i podpisał Pan/Pani z Administratorem umowę o skierowanie do pracy u pracodawcy zagranicznego, Twoje dane będą przechowywane przez okres trwania okresu związanego z wykonywaniem tej umowy, aż do upływu okresu przedawniania roszczeń związanych z zawarciem i wykonywaniem tej umowy. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności serwisowi i dostawcom aplikacji, hostingodawcy, zewnętrznym kadrom i księgowości. Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym również dla celów innych procesów (w tym przyszłych) rekrutacji, to dane te będą przechowywane przez nas przez okres 24 miesięcy licząc od momentu wyrażenia przez Ciebie zgody lub do momentu jej odwołania lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. Dane udostępnione przez Państwa Administrator powierza do przetwarzania dostawcy systemu informatycznego EmploySystem – spółce ES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 7/18, 00-019 Warszawa, KRS: 0000575902 oraz pracodawcom zagranicznym, z którymi współpracuje Administrator, a którzy mogą być zainteresowani Państwa kandydaturą. Administrator nie podejmuje działań polegających na automatycznym przetwarzaniu Państwa danych, w tym ich profilowaniu. Administrator nie przekazuje Państwa danych na terytorium państw trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie odwołania zgody lub realizacji swoich praw proszę kierować na adres e-mail: a.wilk@wolfpower.pl. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale i niezbędne do świadczenia Tobie ww. usług przez Administratora, w tym do podjęcia działań prowadzących do zawarcia z Tobą umowy o kierowanie do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego prowadzącej do podjęcia przez Ciebie zatrudnienia bezpośrednio u tego pracodawcy (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z tego typu usługami (art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1065). Pozostałe dane osobowe, które nie są wymagane przez przepisy prawa, a które przekazał/a Pan/Pani Administratorowi (np. zdjęcie swojego wizerunku), są przetwarzane na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne

Malarz Mecklenburg-Vorpommern 11-13 Euro 10-30 Euro Dieta + Darmowa Kwatera

Mecklenburg-vorpommern

WOLFPOWER Adam Wilk