Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca Magazynier/Operator wózka widłowego

Dodano: 01.12.2021
Umowa o pracę
Pełny etat
20 zł / godzinę

 

Firma LEGION CK Sp. z o.o. obecnie dla naszego Klienta z branży logistycznej poszukuje pracownika na stanowisko:

Magazynier/Operator wózka widłowego
Zagnańsk

Obowiązki
•          kompletacja i transport wewnętrzny na magazynie – obsługa wózka widłowego
•          przygotowanie zleceń
•          pakowanie, rozkładanie
•          załadunek palet

Wymagania
•          uprawnienia na wózki widłowe potwierdzone egzaminem UDT lub prawo jazdy kat B.
•          dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
•          dyspozycyjność

Oferujemy
•          wynagrodzenie od 20.00 zł brutto/h
•          umowę o pracę tymczasową – umowa o pracę podpisana z agencją pracy
•          pracę w systemie zmianowym
•          praca w godzinach nocnych płatna 100 % więcej niż przewiduje Kodeks Pracy

LEGION CK Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Hauke Bosaka 9 jest Firmą specjalizująca się w świadczeniu usług pracy tymczasowej, ochrony mienia oraz usług porządkowych. Wpisany jest do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 11 978.
 
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny 513 921 412, 690 308 600 lub 41 341 20 30 przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres Aplikuj
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Aplikuj

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
LEGION CK Sp. z o.o.
ul. Warszawska 34/507, 25-312 Kielce;
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
ul. Wapiennikowa 2 lok. 4
25-112 Kielce
email.: iod@czi24.pl;
3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji kandydatów do pracy na podstawie:
* Art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi;
5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym
z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów;
6.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi;
9.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę LEGION CK Sp. z o. o. (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19)). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w kolejnych procesach rekrutacji, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz, że zostałem(am) poinformowany (a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
Magazynier/Operator wózka widłowego
Zagnańsk
LEGION CK Sp. z o.o.