Napędzaj z nami motor gospodarki, dostarczając usługi wysokiej jakości. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj się w międzynarodowej firmie, należącej do grupy DB. Czerp korzyści z tego, że DB Cargo zadba o Ciebie.
DB Port Szczecin oferuje pracę na wyżej wymienionym stanowisku w Szczecinie:

Magazynier - Operator
Szczecin

Obowiązki

 • załadunek towarów na środki transportu za pomocą wózka widłowego
 • rozmieszczanie towarów w magazynach
 • wyładowywanie towarów na plac/magazyn
 • obsługa magazynowych systemów IT
 • znajomość dokumentacji magazynowej

Wymagania

 • uprawnienia z zakresu obsługi wózka widłowego - warunek konieczny
 • doświadczenie w obsłudze wózka widłowego - warunek konieczny
 • zaangażowanie
 • dyspozycyjność

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o prace
 • możliwość rozwoju zawodowego wraz ze zdobyciem potrzebnych uprawnień do pracy w porcie morskim (możliwość szkoleń na wozy i suwnice kontenerowe )
 • elastyczne podejście do czasu pracy w systemie zmianowym
 • pakiet benefitów( ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, ZFŚS)

Przyślij nam swoje zgłoszenie (CV) z podaniem nazwy stanowiska w tytule za pomocą przycisku aplikuj bądź dostarcz do Sekretariatu Zarządu (dział HR)

Aplikuj

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Prosimy o dopisanie jednej z poniższych klauzul zgód na przetwarzanie danych zgodnie z Państwa wyborem.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (aktualny oraz przyszłe procesy rekrutacyjne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych - DB Port Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 KP, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, jak również danych osobowych udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, w celu uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez DB Port Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 w okresie 2 lat od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (aktualny proces rekrutacyjny)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych - DB Port Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 KP, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, jak również danych osobowych udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, w celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym na niniejsze stanowisko prowadzonej przez DB Port Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14.
Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w prowadzonej procedurze rekrutacyjnej.
Klauzula informacyjna dla kandydatów w procesie rekrutacyjnym
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DB Port Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14.
2) Wszelkie zapytania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail: daneosobowe@dbport.eu.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
• przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
• archiwalnych (dowodowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - podstawa prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zabezpieczenie się przed wszelkimi zarzutami i twierdzeniami kandydata lub osób trzecich.
Dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych wyłącznie
w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu udziału w dalszych rekrutacjach na te same lub podobne stanowiska w DB Port Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora Danych uczestniczący w procesie rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej DB biorącym udział w przeprowadzaniu procesu rekrutacji.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej:
• dla celów przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego – do czasu zakończenia procesu rekrutacji i przez okres jednego miesiąca od czasu jego zakończenia,
• dla celów przeprowadzenia dalszych procesów rekrutacyjnych – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu udziału w dalszych rekrutacjach – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, ale nie dłużej niż przez okres 2 lat od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
• dla celów archiwalnych (dowodowych) – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających lub związanych z Pani/Pana udziałem w procesie rekrutacji.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: daneosobowe@dbport.eu.
8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Informujemy, że procesorem przekazywanych danych osobowych jest GoWork.pl Serwis Pracy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żurawia 47, 00-630 Warszawa. który działa na mocy umowy z klientem publikującym ogłoszenie. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przechowywane na serwerze GoWork.pl dla klienta wyłącznie w celu dla których zostały przekazane. Wszelkie informacje odnośnie wniesienia sprzeciwu lub informacji o przetwarzaniu danych, posiadają Państwo w regulaminie Serwisu.

Magazynier - Operator

Szczecin

DB Port Szczecin Sp. z o.o.