Grupa FIEGE, założona prawie 150 lat temu w Niemczech, jest jednym z największych dostawców usług logistycznych w Europie. W Polsce działamy od 20 lat, a z naszych innowacyjnych rozwiązań korzystają znane, europejskie i światowe marki z branży modowej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej i AGD.
W Krakowie, jako operator logistyczny, działamy na terenie zakładów naszego Klienta Philip Morris Polska.

Jesteśmy laureatami rankingu Najbardziej Pożądany Pracodawca, a także należymy do Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

Magazynier/Magazynierka

Kraków

Jakie będą Twoje obowiązki:

- przyjmowanie i wydawanie towarów do i z magazynu oraz ich oznaczanie w oparciu o obowiązujące procedury magazynowe,
- dbanie o właściwe rozmieszczenie towarów na powierzchni magazynu,
- utrzymywanie ładu i porządku w miejscu pracy, odpowiedzialność za powierzone mienie,
- prowadzenie prostych czynności administracyjnych związanych z gospodarką magazynową,
- pomaganie przy prostych pracach produkcyjnych.

Czego potrzebujemy od Ciebie:

- dyspozycyjność do pracy w systemie 3-zmianowym 4-brygadowym,
- uprawnienia na wózki widłowe UDT,
- wysokie poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę,
- umiejętność współpracy zespołowej,
- mile widziane doświadczenie w pracy na magazynie.

Co Ci oferujemy:

- pracę w bezpiecznym, czystym i uporządkowanym środowisku,
- stabilność zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę,
- przejrzysty system wynagradzania i premiowania (wynagrodzenie bazowe od 2900 zł. brutto+ 290zł. brutto średniej premii),
- gwarantowana miniumum 1 podwyżka w roku,
- profesjonalne wdrożenie w obowiązki,
- możliwość rozwoju zawodowego oraz awansu na jasno określonych warunkach,
- przyjazną atmosferę pracy w partnerskiej kulturze organizacyjnej,
- atrakcyjne świadczenia dodatkowe, obejmujące m. in.: darmową, prywatną opiekę medyczną, bony pracownicze, paczki dla dzieci).


Podejmij pracę w firmie, która zdobyła tytuł Solidnego Pracodawcy roku 2018!

Miejsce pracy: Kraków, al. Jana Pawła II 196


Poznaj nas bliżej! Odwiedzaj nas:

https://www.facebook.com/GrupaFIEGEPolska/
www.fiege.pl

Aplikuj

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fiege Logistics Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa;
2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu kompleksowej obsługi związanej z zatrudnieniem, w tym m.in.: organizacją i rozliczaniem podróży służbowych, płacami, świadczeniami socjalnymi, prowadzeniem teczki akt osobowych, szkoleniami, itp., a podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest fakt zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej oraz przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oraz akty wykonawcze do tej ustawy;
3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do Grupy Fiege, tj. Fiege Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege e-Com Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege E-Com North Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, jak również do klientów Fiege Logistics Sp. z o.o., w związku
z realizacją umów na rzecz tych klientów;
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do 50 lat od momentu ustania zatrudnienia – okres ten wynika z art. 125a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz z art. 51u ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Fiege Logistics Sp. z o.o. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to istotny warunek wynikający z przepisów Kodeksu Pracy jak i umowy o pracę, to też brak ich podania uniemożliwia nawiązanie i późniejszą obsługę spraw związanych z zatrudnieniem.
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Magazynier/Magazynierka

Kraków

Fiege Sp. z o.o.