Praca Logopeda w Przedszkolu

Dodano: dzisiaj
subscribe
Powiadom mnie o podobnej ofercie

W związku z powstaniem    Przedszkola Ziarno przy ul. Modlińskiej 184b   na Białołęce  poszukujemy doświadczonej osoby na stanowisko:
 

Logopeda w Przedszkolu
Warszawa

Obowiązki

 • Przeprowadzanie  przesiewowych  i diagnostycznych badań mowy u dzieci
 • Wyodrębnienie spośród wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola grupy dzieci z wadami, zaburzeniami mowy oraz dzieci do ewentualnej kontynuacji terapii logopedycznej.
 • Przygotowanie materiałów do pracy
 • Organizowanie  indywidualnych  konsultacji z rodzicami,  przedstawianie diagnozy logopedycznej  dziecka oraz propozycji  sprawowania opieki logopedycznej
 • Przeprowadzanie terapii logopedycznej wśród zdiagnozowanych dzieci
 • Rozpoznawanie  indywidualnych potrzeb dzieci;
 • Przeprowadzanie zajęć  z dziećmi biorąc  pod uwagę ich  indywidualne  potrzeby, możliwości i wiek tak aby pomóc dziecku w pokonaniu wykrytej wady wymowy oraz  zaburzenia mowy.
 • współpraca z innymi pracownikami placówki

Wymagania
           ·          Wykształcenie wyższe kierunkowe
           ·          Min. 2-letnie doświadczenia w pracy na stanowisku Logopedy  w Przedszkolu
           ·          Gotowość do pracy 8 godzin dziennie
           ·          Entuzjazm i energia do pracy w przedszkolu

Oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat
 • pracę w miłej atmosferze wśród wykwalifikowanego personelu


Aplikuj

 

Wszystkim kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest GoWork.pl Andrzej Kosieradzki (ul Starowiejska 172, 08-110 Siedlce).
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez iodgw@gowork.pl
3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych oraz art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy).
4. Odbiorcą danych osobowych kandydatów będzie GoWork.pl Serwis Pracy sp. z o.o. (ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa).
5. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko lub wcześniej do momentu wycofania zgody przez kandydata.
6. W związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, kandydatom przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz brak podania danych kontaktowych może być przyczyną wykluczenia kandydata z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.
Logopeda w Przedszkolu
Warszawa
GoWork.pl