Księgowy
Głogów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
Dział finansowo-księgowy

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku. Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Praca na parterze budynku. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Sporadyczne wyjazdy służbowe na szkolenia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ujmowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.
 • Uzgadnianie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych.
 • Obsługa systemu bankowości elektronicznej NBP, systemu obsługi budżetu państwa "TREZOR".
 • Obsługa kasowa inspektoratu.
 • Przygotowywanie danych do sprawozdawczości finansowej i budżetowej.
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji i wyceny.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych.
 • Dokonywanie rozliczeń zleceniobiorców.
 • Rozliczanie kosztów i wydatków związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych.
 • Egzekucja należności.
 • Naliczanie i sporządzanie list płac pracowników.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • Znajomość ustaw o rachunkowości i finansach publicznych.
 • Umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne (preferowane)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Głogowie
  ul. Sikorskiego 45
  67-200 Głogów
  Sekretariat, pokój nr 2.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2019

Księgowy

Głogów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna