Praca Koordynator Projektu z biegłym angielskim

Dodano: dzisiaj
Umowa o pracę
Pełny etat
Rekrutacja zdalna

Voice Contact Center to rozpoznawalna i doceniana przez klientów marka w branży Contact Center. Specjalizujemy się w wielokanałowej obsłudze klienta i posiadamy 4 nowoczesne centra operacyjne zlokalizowane w Warszawie, Łodzi i Lublinie. Voice Contact Center to jednak przede wszystkim ludzie a dokładnie 1000 wyjątkowych ludzi na pokładzie, którzy codziennie dbają o najlepsze relacje z klientami.

W związku z dynamicznym rozwojem naszego działu multilingual obecnie poszukujemy doświadczonego i zaangażowanego kandydata na stanowisko:

Koordynator Projektu z biegłym angielskim
Lublin

Obowiązki

·        całościowe zarządzanie projektem z branży medycznej
·        zarządzanie zespołem specjalistów anglojęzycznych (15-40 osób)
·        realizacja celów projektowych: efektywnościowych, budżetowych, jakościowych
·        delegowanie, wyznaczanie zadań oraz sprawdzanie ich realizacji
·        dbanie o motywację w zespole, dobrą atmosferę współpracy, pozytywny wizerunek VCC oraz Klienta

Wymagania

·      Biegłej znajomości języka angielskiego (warunek konieczny)
·        Doświadczenia w zarządzaniu projektami i zespołem projektowym
·        Umiejętności pracy z systemami i aplikacjami klasy CRM, ticketowymi i contact center
·        Zdolności przywódczych, umiejętności budowania i motywowania zespołu
·        Samodzielności w działaniu, umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

Oferujemy

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt B2B
  • Stałe wynagrodzenie miesięczne + system motywacyjny 
  • Bogaty pakiet benefitów: dofinansowanie do karty Multisport, prywatnej opieki medycznej, ubezpieczeń, darmowe lekcje języka angielskiego, finansowanie szkoleń 
  • Dodatkowe konkursy, ogólnofirmowe programy motywacyjne oraz eventy
  • Możliwość zdobycia nowych kwalifikacji, rozwój zawodowy 

Administratorem danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz załączonych dokumentach aplikacyjnych - jest Voice Contact Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , pod adresem: ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa (dalej: „Administrator”).
W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz się kontaktować z - powołanym przez Administratora - Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO), pod numerem telefonu: 222552058 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail: IOD@voicecc.pl
Twoje dane osobowe, w zależności od wyrażonej zgody, Administrator przetwarza w celu przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego albo aktualnej i przyszłej rekrutacji, na następujących podstawach prawnych:
dane w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy – na podstawie przepisów prawa (ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji);
pozostałe dane (np. wizerunek, zainteresowania) - na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji); jeśli nie chcesz aby Administrator przetwarzał dodatkowe informacje na Twój temat, prosimy o nieumieszczanie ich w przesyłanych dokumentach. Równocześnie prosimy o nieumieszczanie w przesłanych dokumentach danych dotyczących np. stanu cywilnego, ilości posiadanych dzieci, stanu zdrowia itp. W przypadku ich zamieszczenia Administrator będzie zmuszony do natychmiastowego ich usunięcia z otrzymanych dokumentów,
Twoje dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dotyczącymi prowadzonej rekrutacji.
Odbiorcami Twoich danych są: dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami oraz podmioty świadczące usługi rekrutacyjne, w szczególności Pro People sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych również do celów przyszłych rekrutacji - Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez spółki z grupy OEX.
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres:
6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji – w przypadku wyrażenia zgody wyłącznie na aktualną rekrutację,
2 lat od dnia przekazania dokumentów aplikacyjnych – w przypadku wyrażenia zgody na aktualną i przyszłe rekrutacje.
Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora oraz prawo do przenoszenia swoich danych. W celu realizacji w/w uprawnień skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, korzystając z jednego z kanałów komunikacyjnych wymienionych w pkt 2.
W odniesieniu do danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie Twojej zgody (dane inne niż wymienione w Kodeksie pracy), masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, poprzez złożenie oświadczenia na adres biuro@pro-people.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku wyczerpania przysługujących Ci praw względem Administratora i uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
Koordynator Projektu z biegłym angielskim
Lublin
Voice Contact Center Sp. z o.o.