Kontroler weterynaryjny
Dąbrowa Tarnowska
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny do spraw kontroli bioasekuracji gospodarstw
zespól ds zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

praca w siedzibie inspektoratu oraz poza siedzibą inspektoratu,
- praca od pon-pt w godz 7:30-15:30,
- obciążenie psychiczne - stres związany z pracą pod presja czasu oraz stres związany z kontaktami z właścicielami gospodarstw
- bariery architektoniczne w kontrolowanych podmiotach,
- wyjazdy służbowe, szkolenia, narady,
- wymagana mobilność,
- użytkowanie samochodu,
- możliwy kontakt z materiałem zakaźnym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - zadania związane z kontrolą bioasekuracji w gospodarstwach indywidualnych utrzymujących świnie
 • - sporządzanie projektów decyzji,
 • - prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków, w tym rejestrów, planów i harmonogramów oraz sprawozdawczości,
 • - wykonywanie innych czynności z zakresu zadań inspekcji weterynaryjnej wynikających z przepisów prawa krajowego oraz wspólnotowego,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie weterynaryjne lub zootechniczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub zootechniczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Jagiellońska 50, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
tel 14 6424315

Kontroler weterynaryjny

Dąbrowa Tarnowska

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna