Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca Konstruktor Mechanik- Hydraulik

Dodano: dzisiaj
Umowa o pracę
Pełny etat

Pronar to w 100 proc. polska firma z ponad 30-letnią historią. Obecnie jesteśmy liderem w produkcji maszyn rolniczych, komunalnych i recyklingowych. W siedmiu fabrykach zlokalizowanych na Podlasiu, gdzie pracuje ponad 2500 osób, produkujemy także koła tarczowe do maszyn wolnobieżnych, profile burtowe, elementy pneumatyki   i hydrauliki, osie, przekładnie czy układy jezdne kołowe oraz gąsienicowe. Posiadamy również sieć własnych stacji paliw  i prowadzimy sprzedaż paliwa lotniczego. Jesteśmy liderem sprzedaży nowych przyczep rolniczych w Polsce, a w Niemczech zajmujemy drugie miejsce. Unikatowe technologie oraz nowoczesny park maszynowy zapewniają firmie trzecie miejsce na świecie w produkcji kół tarczowych. Ogromnym atutem Pronaru jest własne Centrum Badawczo-Rozwojowe wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę, z którego usług korzystają światowi giganci. Status firmy podkreślają liczne nagrody, a także własna flota samolotów i helikopterów oraz lotnisko, które znajduje się przy siedzibie w Narwi.

Konstruktor Mechanik- Hydraulik
Wągrowiec

Obowiązki

 •     Projektowanie układów hydrauliki siłowej w maszynach;
 •     Opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej;
 •     Wsparcie techniczne dla działu produkcji;

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne (Mechanika i Budowa Maszyn lub pokrewne);
 • Znajomość podstaw hydrauliki siłowej, napędów i sterowań hydraulicznych;
 • Dobra znajomość środowiska CAD 2D/3D (preferowane: AutoCad i SolidEdge);
   

Oferujemy

 • Zatrudnienie u największego pracodawcy na Podlasiu gwarantującego stabilizację zatrudnienia,
 • Pracę w innowacyjnej firmie, która odpowiednio lokuje potencjał każdego pracownika,
 • Umowę o pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem stałym, wspartym premią,
 • Młody, energiczny zespół otwarty na kreatywne pomysły i działania,
 • Możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz podnoszenie kompetencji i kwalifikacji,
 • Dofinansowanie do posiłków pracowniczych.


Aplikuj

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pronar Sp z o.o.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pronar.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby:
- bieżącej rekrutacji, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- przyszłych rekrutacji w przypadku wyrażonej na nie zgody, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, w tym umieszczenie zdjęcia, będzie traktowane jak wyrażenie odpowiedniej zgody na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być odwołana w każdym czasie.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez miesiąc po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, a gdy została udzielona zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach- przez okres 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego.

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu obrony ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji –na podstawie Art.6 ust.1 lit f RODO

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy


Jeżeli chcesz abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe do celów przyszłych rekrutacji umieść w CV następującą zgodę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych j.w oraz pozostałych danych osobowych zawartych w cv w celu uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Pronar Sp z o.o. przez okres 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego.
Konstruktor Mechanik- Hydraulik
Wągrowiec
Pronar Sp. z o.o.