1 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO
poszukuje na stanowisko:

KIEROWNIK SEKCJI (Warszawa, 3300071)
Warszawa
KS

Zadania na stanowisku:

 • kierowanie całokształtem działalności Sekcji,
 • powiadamianie podległego personelu o lotach i zmianach w rozkładach lotów,
 • prowadzenie, rozlicznie, ewidencji czasu pracy personelu pokładowego,
 • koordynacja zamówień i nadzór nad prawidłowością realizacji w wyposażeniu i umundurowaniu personelu pokładowego,
 • umiejętne posługiwanie się awaryjnym i ratunkowym wyposażeniem pokładowym, udział w lotach operacyjnych zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, według ustalonych standardów,
 • zapewnienie pasażerom bezpieczeństwa i komfortu lotu a także bezpiecznej i szybkiej ewakuacji pasażerów z pokładu w sytuacjach niebezpiecznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie min średnie;
 • staż pracy przy wykształceniu średnim - 6 lat przy wykształceniu
 • wyższym - 4 lata;
 • aktualne Świadectwo Dopuszczenia do Pracy Personelu Pokładowego ( Cabin Crew Attestation) wydane przez certyfikowany ośrodek szkolenia,
 • przeszkolenie i uprawnienia do latania na samolocie Boeing 737 NG lub Gulfstream 550,
 • wszystkie aktualne szkolenia i sprawdzenia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji(UE),
 • aktualne orzeczenie Orzecznika Medycyny Lotniczej o zdolności do pracy w powietrzu,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w zarządzaniu personelem;
 • umiejętność układania grafików czasu pracy;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach wysokiego stresu,

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • samodzielny, rozwojowy zakres zadań
 • możliwość korzystania z ZFŚS
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia (oryginały świadectw pracy do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej ,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,


Aplikuj

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia."

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia.

KIEROWNIK SEKCJI (Warszawa, 3300071)

Warszawa

JOBS.PL S.A.