Praca Kierownik Robót Drogowych

Dodano: 21.11.2021
Rekrutacja zdalna

SMART-HR - Jesteśmy Agencją Rekrutacyjną realizującą ambitne projekty rekrutacyjne dla naszych Klientów. Cechuje nas precyzja w działaniu oraz krótki czas realizacji zleceń.

Dla naszego Klienta – dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej firmy z branży inżynieryjnej, działającej w branży drogowej, poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownik Robót Drogowych
Lublin

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
·                   Wsparcie Kierownika Projektu w bieżących obowiązkach, min.: tworzeniu raportów, sporządzaniu list sprawdzających, przygotowywaniu roszczeń oraz wystąpień,
·                   Współpracę z zewnętrznymi podmiotami - zawieraniem umów i porozumień z gestorami mediów, dokonywaniem rozliczeń,
·                   Analizę i weryfikację dokumentacji, min.: raportów, roszczeń, poleceń zmian, rozliczeń, protokołów konieczności,
·                   Tworzenie sprawozdań z realizacji projektów współfinansowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie,
·                   Tworzenie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego,
materiałów składających się na SIWZ, a także kosztorysów inwestorskich,

·                   Koordynowanie pracy Inżyniera Budowy,
·                   Czuwanie nad terminowym regulowaniem płatności,
·                   Kontrolowanie postępu pracy na budowie – objazdy, udział w naradach i spotkaniach.

Od kandydatów na to stanowisko oczekujemy:
·                   Minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji co najmniej 2 zadań obejmujących budowę/przebudowę lub nadzór nad budową/przebudową dróg lub ulic klasy minimum G o wartości robót co najmniej 50 mln PLN netto każde, na co najmniej jednym z tych stanowisk: Kierownik Budowy, Kierownik Robót Drogowych, Kierownik Robót Mostowych, Inżynier Budowy, Majster, Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej lub mostowej,
·                   Uprawnień budowlanych bez ograniczeń: specjalność drogowa lub mostowa do kierowania robotami lub do projektowania;
·                   Wykształcenia wyższego technicznego o profilu drogowym/mostowym,
·                   Znajomość Warunków Kontraktowych FIDIC, Prawa Budowlanego, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawa Zamówień Publicznych,
·                   Znajomość obsługi komputera: pakietu Office, poczty, znajomość programów typu CAD, programów kosztorysowych,
·                   Prawo jazdy kategorii B,
·                   Bardzo dobrej organizacji pracy własnej, komunikatywności i umiejętności współpracy z zespołem bezpośrednio i zdalnie.

Pracodawca oferuje:
·                   Stabilną i satysfakcjonującą pracę przy czasowym projekcie,
·                   Umowę o pracę w intensywnie rozwijającej się firmie,
·                   Atrakcyjne wynagrodzenie,
·                   Dofinansowanie do pakietu sportowego,
·                   Duże możliwości rozwoju zawodowego i stałej współpracy.


Aplikuj

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywującego wraz z następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SMART-HR z siedzibą w Katowicach, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom oraz innym podmiotom związanym z procesami rekrutacyjnymi. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania."

Posiadamy wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 9901.

Posiadamy wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 9901.

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
Kierownik Robót Drogowych
Lublin
SMART-HR