Praca Kierownik robót

Dodano: 01.11.2021
Umowa o pracę
Przedsiębiorstwo Multiserwis jest spółką należącą do międzynarodowego koncernu Bilfinger SE, która realizuje projekty na całym świecie. Działamy w branży izolacyjnej, rusztowaniowej, usług montażowych w budownictwie oraz w branży mechanicznej. Aktualnie zatrudniamy ponad 3700 pracowników i prowadzimy projekty w 14 krajach w Europie. Multiserwis jest pracodawcą z 30-letnim doświadczeniem na rynku pracy. Jesteśmy przedsiębiorstwem przyjaznym pracownikom oferującym pracę w zawodach, które dają perspektywę długoletniego zatrudnienia.
 


Kierownik robót
Miejsce pracy: Krapkowice

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za:
• Sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizowanych robót
• Utrzymywanie kontaktu z klientami, wykonawcami, nadzorem, projektantami
• Wsparcie kierownika kontraktów w codziennych zadaniach
• Utrzymywanie porządku na placu budowy, przestrzeganie przepisów BHP
• Sporządzanie i przechowywanie dokumentów budowy
• Koordynacja bieżących spraw administracyjno-biurowych
• Ścisła współpraca z działami firmy

Oczekiwany profil kandydata:
• Wymagane wykształcenie techniczne
• Doświadczenie w zakresie izolacji przemysłowych i lekkich obudów obiektów przemysłowych
• Znajomość języka niemieckiego/angielskiego w stopniu komunikatywnym
• Bardzo dobra znajomość Microsoft Office (szczególnie MS Excel)
• Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy
• Zdolności interpersonalne i organizacyjne
• Dyspozycyjności - praca w delegacji
• Umiejętność pracy pod presją czasu
• Prawo jazdy kat. B

Proponujemy Ci:
• Pracę w zespole ukierunkowanym na stały rozwój i podnoszenie kwalifikacji
• Atrakcyjne wynagrodzenie + premie powiązane z osiąganymi wynikami
• Niezbędne narzędzia do wykonywania pracy: komputer, samochód służbowy
• Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• Pełny zakres ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych w Polsce
• Możliwość dodatkowego ubezpieczenia NNW
• Atrakcyjny pakiet medyczny ENEL-MED
• System szkoleń podnoszących kwalifikacje
• Możliwość korzystania z bogatych benefitów w firmie
• Zdobywanie doświadczenia zawodowego na budowach krajowych i zagranicznych

 


przyjazna ścieżka kariery

solidne zatrudnienie
umowa o pracę

zwiedzanie świata

system poleceń pracowniczych
 

 


możliwość nauki języków obcych

atrakcyjne wynagrodzenie

wysokie standardy bezpieczeństwa

możliwość ubezpieczenia na życie
 


Jesteś zainteresowany? Aplikuj!
W pierwszym etapie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie.

Aplikuj

Kliknięcie przycisku APLIKUJ oznacza, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Multiserwis Sp. z o.o., ul. Prudnicka 40 47-300 Krapkowice, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, CV oraz innych przesłanych przeze mnie dokumentach, w celu ich wykorzystania do procesu rekrutacji prowadzonej przez spółkę Multiserwis Sp z o.o. Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych przed wyrażeniem niniejszej zgody przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody.

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa poinformować że :

Administratorem przekazanych danych jest Multiserwis Sp. z o.o., ul. Prudnicka 40 47-300 Krapkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000120630, NIP: 1180021492 e-mail w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych do.multiserwis@bilfinger.com tel. +48 77 4009 100;

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje także w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji organizowanych przez spółkę;
dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
na podstawie umowy o powierzeniu danych podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z procesem rekrutacji;
Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu lub procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji;
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia procesu rekrutacji w okresie roku po zakończeniu procesu rekrutacji, a jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 3 lat od złożenia aplikacji;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesie rekrutacji;
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy;
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:
Żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, żądania sprostowania Państwa danych osobowych, żądania usunięcia Państwa danych, żądania ograniczenia przetwarzania tych danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, żądania przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić na adres do.multiserwis@bilfinger.com lub adres korespondencyjny spółki. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi z zakresu ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
Kierownik robót
Krapkowice
Multiserwis Sp. z o.o.